Litteraturhistorie etter 1850

Dette er en oppsumering av kapittel 13, Ordet er ditt, om Litteraturhistorie etter 1850.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.12

1850-1900

Samfunnsforhold

- Gikk fra å være et jordbruksland til et industriland.

- Bøndene solgte varene og kjøpte maskiner.

  - Mer effektivt arbeid

   - Arbeidsløse jordarbeidere

 

- 1850: 5% av befolkningen har stemmerett

- 1884: Parlamentarisme: enhver regjering måtte ha Stortingets tillit

  - gå av hvis flertallet går imot.

- 1900: Alle voksne menn kan stemme

- 1913: Kvinner kan også stemme, alminnelig stemmerett vedtatt.

 

- Stiftet før århundreskiftet:

  - Det norske Arbeiderparti, Høyre og Venstre.

  - Fagforeninger

  - Norsk Kvinnesaksforening

   - Borgerskapets og embetsmennenes kvinner

   - Kvinner kunne bli: myndige, selvstendige, likestilt

- Arbeiderkvinnene og tjenestejentene

  - Ikke med i Norsk Kvinnesaksforening

  - Ville være husmødre, men måtte jobbe for å ha økonomi

 

Litteratur

Fra romantikk til realisme (ca. 1850 – 1870)

 

- NasjonalROMANTIKK stod sterkt på midten av 1800-tallet.

  - Norsk natur og bunadskledde bønder

   - Asbjørnsen Moe (Peter Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe)

  - Folkeeventyr og sagn

   - Magnus B. Landstad og Ludvig M. Lindeman

  - Folkeviser og folkemelodier

- Problemer i samfunnet

  - REALISMEN kom delvis.

- Camilla Colett (1813 – 1895)

  - Amtmandens Døttre

   - Første tendensroman i Norge à roman som klart hevder en mening

   - Tar opp et sosialt problem, politisk innlegg for kvinners egen bestemmelse av ektemann.

- Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910)

  - Skildret bøndenes virkelige liv

  - Synnøve Solbakken og En glad gutt

   - For romantiske og realistiske

 

 

Realisme (ca. 1870 – 1890)

- gjengi virkeligheten på en sann måte

- ”problemer under debatt”

  - kritiske

  - ønsket forandringer i samfunnet

- hva som var galt eller urettferdig i samfunnet

- Skrevet om:

  - Kvinners stilling i samfunnet

  - Ekteskap og samliv

  - Kirkens rolle

  - Fattig og rik

  - Oppdragelse og skole

- Henrik Ibsen (1828 – 1906)

  - Norges viktigste forfatter

  - Skapte det realistiske drama

  - Populær i Norge og utlandet

   - Tyskland særskilt

  - Et dukkehjem

   - Nora forlater mann og barn i slutten

   - Alternativ slutt i Tyskland

  - Blir for barnas skyld

 

  - Retrospektiv/ tilbakeskuende teknikk

   - Fortiden kjent gjennom dialogen

   - Illusjon av å være i stuen til folk

- 1864: Flyttet ut av Norge

  - Ga ut Brand

   - Gode inntekter, ny levemåte i Italia for han og familien

- Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland (1849 – 1906), Jonas Lie (1833 – 1908), Amalie Skram og Arne Garborg (1851 – 1924) oversatt til andre språk.

- GULLALDEREN i norsk litteratur

 


Naturalisme (ca. 1880 – 1890)

- avfotografere virkeligheten

- leseren à trekke konklusjonene om hva som var galt og måtte gjøres

- Arv og miljø står sterkt i litteraturen

- Amalie Skram (1846 – 1905)

  - Mest gjennomførte naturalistiske dikter i Norge

  - Arv og miljø

  - Hellemyrsfolket

   - Familie gjennom flere generasjoner

   - Fattige, alkoholmisbruk, vanskelige situasjoner

- Arne Garborg (1851 – 1924)

  - Bondestudentar

   - Norske samfunnet i 1860- og 70-årene

   - Barndom til studentliv

   - Hovedpersonen: bondesønn, skam for sin egen sosiale klasse, fornekter sin bakgrunn, ikke mot til å stå for egne meninger og ideer.

  - Mannfolk

   - Unge jenter ender i prostitusjon

   - Tjenestejenter ble utnyttet av unge menn

  - Han mistet jobben i riksrevisjonen pga. Mannfolk

 

 

Nyromantikk (ca. 1890 – 1900)

- fortsatt realistisk og naturalistisk

- nytt og annerledes enn i romantikken

  - kritisering av de ”gamle” for overfladisk skildring

  - Knut Hamsuns tale om norsk litteratur i 1890:

   - Hard kritikk av de 4 store: Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

- hva som foregår i menneskets indre

- Sigbjørn Obstfelder 81866 – 1900)

  - Viktig og nyskapende gjennom dikt

- Vilhelm Krag (1871 – 1933)

  - Ung forfatter, krevde ny litteratur

- Knut Hamsun (1859 – 1952)

  - Viktig og nyskapende gjennom romaner

  - Best kjent i utlandet, etter Ibsen

  - Angrep mot realistiske litteraturen

  - IKKE skulle skildre typer mennesker og deres problemer

  - SKULLE skildre individer og deres underbevisste reaksjoner

  - Folkelig forfatter etter århundreskiftet (1900)

  - Markens grøde

   - Et slag for det gamle jordbrukssamfunnet

   - 1920: Nobels litteraturpris

  - MOT urbanisering – mennesket bort fra røttene

  - Jordburksamfunnet – leve i pakt med naturen

  - Bonden og fiskeren – idealmennesker

  - Debuterte som 18 åring.

  - Vanskelig skille mellom personen og forfatteren Hamsun

  - Støttet tyskernes okkupasjon av Norge

 

 

1900 - 1940

Samfunnsforhold

- 1905: Unionen med Sverige oppløst

- Mekanisering i jordbruket

  - Arbeidsledighet

   - Flytting til byene

   - Drømmen om Amerika

- Industriarbeiderklassen økte

  - Små boliger, lange arbeidsdager og lav lønn

- 1915: arbeidsdagen er 10 timer

- LO økte medlemmer

  - 15 000 til 143 000

   - Kvinnelige arbeidstakere organiserte seg

- 1. verdenskrig:

  - Norske flåten senket

  - Omkomne sjømenn

  - Tjente penger på handelsfarten

- 1920 og 1930 årene: økonomisk krise

  - streik, lockout

  - gifte kvinner ikke lov til å jobbe

  - kvinner de første som skulle bli oppsagt

- 1933: Hitler til makten i Tyskland

  - nazisme og fascisme à rasisme, vold

 

Litteratur

- Mange forfattere som hadde preget historien døde tidlig på 1900-tallet

- Mange nye forfattere kom til

- Bokproduksjonen økte

 

Nyrealisme

- Norsk miljø, moralske, kulturelle og politiske spørsmål.

- Nyrealisme / nasjonal realisme / etisk realisme

- Markerte forfattere:

  - Olav Duun (1876 – 1939)

   - Nynorsk

   - Hentet stoffet fra Namdalen

   - Utdannet som lærer

   - Ene som står mot den andre, problemer i bygdesamfunnet

  - Johan Falkberget (1879 – 1967)

  - Sigrid Undset (1882 – 1949)

   - Kontordame før gjennombruddet

   - Utroskap, mangel på ansvar for andre

   - Framheve kvinnens oppgaver, plikter som hustru og mor MOT å satse på kjærligheten

   - 1927: Nobels litteraturpris

  - Kristofer Uppdal (1878 – 1961)

- Romanenes århundre

- Konflikter i samfunnet

- Uromantiske bygdemiljøer

- Populærlitteratur / kiosklitteratur

  - Rudolf Muus

  - Karen Sundt

- Det ble skrevet om:

  - Den nye tid mot den gamle tid

  - Arbeidermiljø

  - Bygdesamfunnet og industrisamfunnet

  - Kvinnesak

  - Kjærlighet og erotikk

  - Religiøse spørsmål

- Historiske romaner

  - Handlingen flere hundre år tilbake i tid

- Kulturkamp (1930-tallet)

  - Psykologi

  - Religion

  - Poesi / litteratur

  - Kulturkonservative mot kulturradikale.

   - Politisk konservative og kristne mot politisk radikale og ikke-troende.

  - Arnulf Øverland

   - 1933: Anklaget for blasfemi (gudsbespottelse)

  - ”Kristendommen, den tiende landeplage”

  - ble frikjent

  - Politisk litteratur

   - Bidra til å gjøre samfunnet bedre

   - Avsløre og mane til debatt og kamp

   - Nina Roll Anker (1873 – 1942)

  - Kvast innlegg om abort

  - Bedre kår for kvinnelige fabrikkarbeidere

  - Aksel Sandemose (1899 – 1965)

   - Barndommen viktig

   - Fordommer og innstillingen i småbyer

   - Janteloven (En flyktning krysser sitt spor)

 

Lyrikk

- Sigbjørn Obstfelder

  - Vår første modernist

  - Formen på diktene

- Denne formen slo ikke igjennom før etter 50 år

- Herman Wildenvey (1886 – 1959)

  - Sterk posisjon

  - Rim og rytme

  - Lekende

  - Populær

- samme temaene som andre forfattere i nyrealismen

  - kjærlighet

  - forholdet til hjemstedet

  - etisk vanskelig spørsmål


- 3 første tiårene:

  - mannlige forfattere

   - Arnulf Øverland (1889 – 1968), Olag Bull (1883 – 1933), Rudolf Nilsen (1901 – 1929), Kristofer Uppdal (1878 – 1961), Olav Nygard (1884 – 1924), Olav Aukrust (1883 – 1929)

- Rolf Jacobsen (1917 – 1994)

  - 1933: debut med samlingen Jord og jern

  - viktig rolle i fornying av lyrikksjangeren

  - teknikken som et gode og trussel

 

 

1940 - 1965

Samfunnsforhold

- 1940 – 1945: Norge okkupert av tyskerne

  - slapp lett unna, untagen Finnmark og Nord-Troms.

- gjenreise landet

  - 1945: politisk samarbeid – samarbeidsregjereing

  - 1945: ren AP regjering, frem til 1965

- 1952: slutt på rasjonering

  - velferdssamfunn

  - drabantbyer

  - utbygd skolesystem

  - 1940 – 1945: babyboom!

  - 1960 årene: mange studenter

 

Litteratur

- mange utgivelser etter krigen

  - svik, kjærlighet og skyld

  - virkelighet

  - opplevelser fra barndommen

- Tarjei Vesaas (1897 – 1970)

  - Markert i etterkrigstiden

  - Særegent språk, korte + enkle setninger, mye mening

  - Prosa + lyrikk

  - Barndom, ungdom, ondskap, uhygge, angst, håp, framtid.

  - Filmatisert: Is-slottet, Fuglane

- Johan Borgen (1902 – 1979)

  - Nazisme og selvmord

  - ”Lillelord”

- Agnar Mykle (1915 – 1994)

  - Kjærlighet og erotikk

  - Rettsak, ble frikjent

  - ”Sagen om den røde rubin”

- Torborg Nedreaas (1906 – 1987)

  - 1945: novellesamling

   - Krigstiden

  - familieliv og skilsmisse.


- Jens Bjørneboe (1920 – 1976)

  - Lyrikk, roman- og dramaforfatter, kritiker.

  - ”Jonas” (1955)

   - angrep på den norske skolen

  - viktig for ungdomsopprøret i 1960-årene

  - solidaritet hos de unge.

 

 

FRA 1965

Samfunnsforhold

- 1961: AP mistet flertallet på Stortinget

- 1960-årene: protestbevegelser og interessegrupper

  - 68-generasjonen

- 1970-årene: Kvinnebevegelser

  - rett til utdanning, likelønn, selvbestemt abort

  - 1981: første kvinnelige statsminister

   - Gro Harlem Brundtland

 

 

Litteratur

- Uttallige forfattere

- 1966: ”Profil”

  - talte autoriteter midt imot

  - Jan Erik Vold, Dag Solstad, Einar Økland

  - Lyrikk og prosa

   - Krevde fantastisk litteratur

- 1970-årene: sosialrealisme

  - kamp mot urettferdigheten, folks levekår

  - kvinnelitteratur

   - av, om og for kvinner

  - Bjørg Vik, Liv Køltzov, Ebba Haslund, Cecilie Løveid

  - Amalie Skram, Sigrid Undset, Cora Sandel

  - mannelitteratur

   - Knut Faldbakken

  - Menns problemer

   - Svar på kvinnebøkene

   - Kjartan Fløgstad

  - Tekster og bøker

  - Realistiske og fantastiske

  - 1977: Nordisk Råds litteraturpris

   - ”Dalen Portland”

  - Science fiction

   - Jon Bing, Tor Åge Bringsværd

  - Krim- og spenningsbøker

   - Jon Michelet, Gunnar Staalesen, Anne Holt

Lyrikk

- 1970-årene: visenes tiår

  - melodi til dikt

- Jan Erik Vold, Arild Nyquist

  - Turneer, nådd ut til mange

 

Populærlitteratur

- Såpeserier

- Kjærlighet, skuffelse, intriger

- Louis Masterson (Kjell Hallbing)

  - Kvinnefiendtlig, dyrke vold

- Margit Sandemo

  - ”Sagaen om Isfolket”

   - 1600-tallet

 

Norsk litteratur ved et århundreskifte

- Etter 1980: tradisjonell og eksperimentell

  - Adjø til sosialrealismen

- mangfold

- Jostein Gaarder

  - 1991: ”Sofies verden”

- Lars Saaby Christensen

  - 1984: ”Beatles”

  - dikt, noveller, romaner, filmmanus, rocketekster

- Herbjørg Wassmo

  - 1987: ”Hudløs Himmel”, Nordisk Råds litteraturpris

- Anne Karin Elstad

  - Historiske og samtidsnære romaner

- Ingvar Ambjørnsen

  - ”Pelle og Proffen”

  - menneskets ensomhet og kontaktproblemer

 

Forfatterutdanning

- utdanning, hjelp og veiledning

- Skrivekunstakademiet i Hordaland

- Høgskolen i Bø i Telemark

- Universitet i Tromsø

  - Lærere og forfattere

   - Språk, litteratur

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst