Litteraturhistorie, mellomkrigstiden

Ulike forfattere innen sentrallyrikken og i mellomkrigstiden.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.28

SENTRALLYRIKK

…   Tradisjonelle virkemidler (rim, rytme)

…   Allmenne temaer: kjærlighet, lidelse, døden, naturen

…   Fortsatte den romantiske tradisjonen fra 1800-tallet

 

OLAF BULL

…   Spesiell, særegen, utfordret leseren

…   Døde av alkoholisme

o      Startet en debatt om sammenhengen mellom kreativitet og alkoholisme

…   Debuterte Digte, 1909

…   Sentrallyriske temaer

o      Mest kjente om kjærligheten

…   Oslodikter: skrev om bestemte steder i Oslo

Eks. Metope

…   Ønske om å forevige sin elskede/øyeblikket i et dikt

o      Tida, øyeblikket motstander?

…   Gobelin

 

ARNULF ØVERLAND

…   Motstandsmann, ateist, riksmålsmann

…   Kulturdebatten, 1930-årene

…   Ensomhet, død (Den ensomme fest)

…   Berget det blå, Hustavler

…   Religiøse motiver og bibelallusjoner

o      Men, var en refser av alle trosretninger – særlig kristendommen

…   Folkediktningen (Tre brødre, Berget det blå)

…   ”Den røde front” inneholder hans mest politiske dikt ”Spania 1937”

…   Tydelig verdisyn

o      Krig, nød, undertrykkelse

o      Rettferdighet, mot, pliktfølelse

…   Du må ikke sove og Den røde front er en oppfordring til motstand mot nazismens og fascismens frammarsj i Europa

 

RUDOLF NILSEN

…   ”Proletarlyriker”

…   Kommunist

o      Arbeiderklassen

…   To diktsamlinger : På stengrunn, På gjensyn

o      Revolusjonens røst, Storby-natt, Nr. 13

 

OLAV AUKRUST OG OLAV NYGARD

…   Bygde-Norge

…   Nynorsk

…   Lidelse et typisk motiv

…   Mennesket er del av en større guddommelig virkelighet og kan forløses gjennom den

…   Romantisk sentrallyrisk

AUKRUST

…   Nasjonale, ”ekte norske”

o      Norrøne symboler

NYGARD

…   Forbilder i fortiden

…   Romantikken 1800-tallet

…   Filosofi/kunstsyn = Wergelands

HALLDIS MOREN VESAAS OG ASLAUG VAA

…   Nynorsk

…   Bygde-Norge

…   Arbeidet i utlandet (Vaa = Afrika, Vesaas=Sveits)

…   Kjærlighet og erotikk

VESAAS

…   Harpe og dolk, debut, 1929

o      Optimisme, livsglede, kjærlighet

o      Enkel, tradisjonell

VAA

…   Skrev nært Telemarksdialekten

…   Kjærlighet, ensomhet, lengsel

…   Konn og gull, Skuggen og Strendan

 

ROLF JACOBSEN, EMIL BOYSON, CLAES GILL

…   Premodernister

ROLF JACOBSEN

…   Motiv- og tema valg Þ en av våre første modernister

o      Moderne teknologi, sivilisasjon (fordeler og farer)

§        Natur vs. Kultur

§        ”Vrimmel, ”Myrstrå vipper”

o      ”Jord og Jern” – 1933

EMIL BOYSON

…   Mennesket, livet, døden, kjærligheten, naturen

CLAES GILL

…   Skuespiller

…   ”Fragment av et magisk liv”, ”Ord i jærn”

…   Vanskelig å forstå, symbolspråk

 

KULTURDEBATT I MELLOMKRIGSTIDA

…   Den russiske revolusjon fikk politiske og ideologiske konsekvenser i hele Europa.

 

MOT DAG

…   1922 - 1936

…   Samlet intellektuelle på venstresiden (Kalte seg kommunistisk)

…   Erling Falk

 

VOR VERDEN

…   Motvekt til ”bolsjevikene”, høyresiden

…   Forfatter: Ronald Fangen

 

SIGURD HOEL OG AKSEL SANDEMOSE

…   Sigmund Freud (fikk oppslutning)

o      Stor vekt på seksualdriften

o      Barndom og oppvekst

o      Psykoanalyse: avdekke lag i underbevisstheten

 

SIGURD HOEL

…   Forsvarte Freud i Norge

…   Angrep gamle verdier

o      Kritiserer ekteskap

o      Barneopplevelser preger voksenlivet(Freud)

o      Fortrengt seksualitet kan virke ødeleggende

…   ”En dag i oktober”

o      Mange kritiske til romanen

o      Forsvarer psykoanalysen, ”psykologi og diktning”

…   ”Veien til verdens ende”

o      Barnets verden

…   ”Fjorten dager før Frostnettene”

 

AKSEL SANDEMOSE

…   1930-årenes mest berømte og omstridte forfatter

…   Dansk

…   Mot Dag-miljøet, mot fascismen

…   ”En flyktning krysset sine spor”, ”En sjømann går i land”

o      Byen Jante, ”Janteloven”

o      Espen Arnakke

o      Smålighet, vondskap, undertrykkelse

…   Politianmeldt for ”Vi pynter oss med horn”

…   Gjennomskuet Quisling og NS

…   Barndomsopplevelser gir utslag (Freud)

 

NORDAHL GRIEG OG HELGE KROG

…   Kritikk av borgerskapet

…   Advarer mot nazismen

 

NORDAHL GRIEG

…   Kommunist (selv etter Moskvaprosessene)

…   ”Ung må verden ennu være”

…   ”Vår ære og vår makt”

o      mot redermiljøet under første verdenskrig, som spekulerte i menneskeliv

…   Klare politiske budskap

…   Advarte mot nazismen

 

HELGE KROG

…   Mot Dag-miljøet

…   Tok avstand fra Stalins politikk

…   Sosialist

…   Skuespill

…   Angrep gamle verdier

 

ARNULF ØVERLAND OG OLE KRISTIAN HALLESBY

…   Kristendommen

HALLESBY

…   Leder av Det lutherske Indremisjonsselskapet og professor ved Menighetsfakultetet

…   Motstander av liberal teologi og politisk radikalisme

…   Svarte alt med bibelen

ØVERLAND

…   Angrep gamle verdier

…   Omtalte seg selv som en hedning

…   ”Kristendommen, den tiende landeplage”

o      Tok et oppgjør med kristendom og kristen moral

o      Latterligjorde de troende generelt og Ole Hallesby spesielt

o      Kristne forbrytelser

o      Avsky for homofili og erotikk, kjønnsmoralen

o      Anmeldt for blasfemi av Hallesby

§        Frifunnet

 

FELLES FRONT MOT FASCISMEN

…   Mange forfattere stilte seg mot Knut Hamsun da han gikk mot forslaget om å gi Carl von Ossietzky fredsprisen

 

Kulturradikale: Hoel, Sandemose, Grieg, Øverland

(Freud/Marx/Lenin. Psykoanalysen, barndom, fortrening (underbevisstheten), seksualitet (nevroser))

 

Kulturkonservative: Fangen, Hallesby

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst