Lukas-evangeliet

Dette er et sammendrag av Lukas-evangeliet.

Karakter: 5

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.06.07

Det var en prest som het Sakarja og bodde I Jødeland. Det var en prest gruppe som het Abia og han var med i den. Elisabet var hans kone og hun var også fra Arons ætt. De var barnløse og kunne ikke få barn. En dag Sakarja gjorde tjeneste som prest for gud, for turen var kommet tilhans gruppe. De trakk lodd og Sakarja måtte gå inn I Herrrens tempel og brenne røkelse på alteret. hele folkemengden stod der og bad mens ofringen fant sted. Plutselig kom det fram en engel som stod på høyre side av alteret og sa at Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet johannes. Da den sjette måneden kom ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret. Til en jomfru som var trolovet med Josef, hennes navn var Maria. Og engelen kom til henne og sa at du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

 

Så kom tiden da Elisabet skulle få sitt barn, og hun fødte en sønn. Og på den åttende dag skulle gutten omskjære. Og de ville kalle han Sakarja etter faren men elisabet ville at han skal hete johannes. Etter at Johannes ble født skulle Jesus bli født. Da dro Josef fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, da maria ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det . De lette etter han og fant ikke ham. De vendte tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der.

 

Etter tre dager fant de ham i templet. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarka. Og han drog rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder Og alle mennesker skal se Guds frelse. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Da det var skjedd, og han stod og bad, åpnet himmelen seg, og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due.

 

Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i førti dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de førti dagene var gått, var han sulten. Men djevelen forsatte å friste han. Så drog Jesus tilbake til Galilea, fylt av Åndens kraft. Ryktet om ham spredte seg over hele området. Han lærte folket i synagogene og fikk lovord av alle.

 

Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte folket der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. En dag ga Jesus var ute og stod ved Gennesarest-sjøen og folk trengte seg om ham for å høre Guds ord. Det stod 2 båter der som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Han talte til lenge og sa : Legg ut på dypet og kast noten til fangst!. Og de gjorde det og fikk masse fisk så agnen holdt på å revne. Det var en mann som var full av spedalskhet da Jesus kom til byen.

 

Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham. Jesus gjorde han ren og spedalskhet ble borte. En dag da Jesus hold på å lære folk, var det noen fariseere og lovlærere til stede de var kommet fra alle landsbyene i Galilea, fra Judea og Jerusalem . Så plutselig kom det noen menn med en mann som var lam som satt på en båre. Jesus helbredet han og han ble helt frisk. Jesus gikk ut, og han fikk se en toller som hette Levi, sitte på tollboden. Jesus ba han komme og han forlot alt og kom. Levi holdt selskap for ham hjemme hos seg selv og det var noen andre toller. Fariseerne og deres skriftlærde ble forarget og sa til disiplene hvorfor dem spiser med toller. Og Jesus svarte at de friske trenger ikke lege men de syke trenger lege. En dag på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han kalte apostler. Det var Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten, Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder. Jesus hadde holdt en talen til hele til folket , gikk han inn i Kapernaum.

 

En offiser der i byen hadde en tjener som var så syk at det stod om livet. Han satte stor pris på denne tjeneren. Da han fikk høre om Jesus, sendte han noen jøder som var medlemmer av byrådet, til ham for å be ham komme og redde tjenerens liv. Og tjeneren ble frisk. Kort tid etter gav Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde drog sammen med ham. Som han nå nærmet seg byporten, ble en død båret ut for å begraves. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Og Jesus tok på han og han begynte å leve igjen- En dag han skulle ta en båt med disiplene falt Jesus I søvn. Så plutselig kom det  en virvelvin og kastet seg over sjøen. Og de ropte etter Jesus og Jesus befaltte vinnen om å gå vekk og den gjorde det. Nå kom Jesus inn til Gerasener-landet, som ligger rett overfor Galilea. Da han steg i land, kom det imot ham en mann der fra byen; han var besatt av onde ånder. Og Jesus befalte den urene ånden gå vekk. Da Jesus kom tilbake, stod en hel mengde og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. Det var en syk jente oppi 12 året lå for døden. Og da gikk jenta bak Jesus og tok på kappen og ble frisk. Han kalte sammen de tolv apostlene og bad dem gå rundt og helbrede folk. Alle apostlene var ferdig og kom til Jesus og sa hva de hadde gjort. Da tok han dem med seg og drog bortover mot en by som heter Betsaida, for å være alene med dem. Da det var kveld var alle de folk I landsbyen og var sulten.

 

Jesus hadde bare 5 brød og 2 fisk og så mot himmelen. Så beygnte han å dele ut mat og alle ble mette og det var 12 kurver med brød igjen.  Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han bad, ble hans ansikt helt forandret, og hans klær ble blendende hvite. Med ett stod det to menn og samtalte med ham det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte med ham om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Neste dag Jesus kom ned fra fjellet kom det en stor folkemengde. Det var en mann som spurte Jesus om å ta vare på sønnen hans fordi det var en ånd som har slitt gutten. Jesus truet den urene ånden og den fikk vekk og gutten ble frisk. Da Jesus skulle til en landsby så Jesus en kvinne som het Marta. Og søsteren heter Maria og Marta må gjøre all arbeidet. Og Marta spurte Jesus om han kunne hjelpe henne, men Jesus sa si til søstra di om hjelp. Det var en dag Jesus befalte en uren ånd fra en man som var stum. Etter at Jesus befalte den ut kunne mannen snakke og begynte å tale. En sabbat holdt han på å lære I en av synagogene. Det var en kvinne som var plaget av en sykdomsånd. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette deg opp. Og Jesus sa du er frisk. Så tok Jesus på henne og hun ble frisk.

 

På sin vei til Jerusalem drog han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. En dag Jesus var besøk hos en Rådsherre som var fariseer. Og det var sabbat og det kom en mann som hadde vatterscott. Og Jesus helbredet ham og Jesus lot ham gå. Jesus hater ingen folk han er glad i dem alle. Da Jesus var på veien gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han skulle til landsbyen , kom ti spedalske og Jesus ba dem vise seg for prestene. På veien ble de rene. Da han nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi, og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Han ropte og skrek om Jesus kunne la han få synet tilbake. Han spurte det mange ganger og ble frelst fordi han tror på gud. Da Jesus var ferdig med han gikk han gjennom byen. Det var en man som het Sakkeus som var rik og overtoller. Han ville se Jesus og han gjorde alt. Da Jesus kom sa Sakkeus at han skal gi halvdelen av alt han har til de fattige og de han har presset penger av får 4 dobbel så mye. Da Jesus var inni templet var det noen folk som solgte ting der. Jesus heiv dem ut fordi det er ingen røverhule. Han var der for å lære dem ting. Alle de rike gir masse ting når det er en begravelse, men en enke gir 2 småmynter. Enken har gitt mest fordi det er alt hun har. Om dagen var Jesus i templet og lærte folket, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over.

 

Nattverden er den siste måltidet til Jesus før han blir drept. Påsken er der de slakter påskelammet og spiser det etter på. Mens Jesus ennå talte, kom det en stor flokk, og foran gikk han som hette Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Da sa Jesus hvorfor du forråder menneskesønnen med et kyss. Og de tar han til fange. Peter fulgte Jesus og han stoppet ved en tent bål. Og det var 3 stykker som spurte han at han var en av Jesus apostel, men an sa nei tre ganger. Og Jesus sa at Peter kommer til å fornekte Jesus tre ganger. Mennene som hold vakt over Jesus, gjorde narr av han og slo han. Og mange andre måter hånte de han. Da det ble dag, kom de overprestene og skriftlærde til den eldste rådsmøte. De tok han opp til Pilatus. De klagde om alt det Jesus har gjort. De sendte han til Herodos. Og Herodos ble glad for å se Jesus og stilte han mange spørsmål. Men Jesus sa ingenting. Og Herodos gjorde narr av ham sammen med soldatene hans. Alle folka ville korfeste Jesus men Pilatus fant ingenting om Jesus som gjorde han skyldig. Og de ville slippe ut en opptøyer og morder. Og han het Barabbas. De førte han bort, men på veien tok de en mann som skulle bære korset etter Jesus. Simon fra Kyrene het han. Jesus snakker om å gi kvinner tilgivelse for det de ikke vet hva de gjør. Og han blir korsfestet og dør. Og alle som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjem.

 

Men alle hans venner og kjente stod langt borte og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. Det var en rådherre som het Josef en god og rettskaffen mann. Han gikk til Pilatus og bad om å få Jesu legeme. Og han tok det ned, svøpte det i et linklede og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen, og hvor ingen ennå var lagt. Det var helgaften, like før sabbaten begynte. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter og så graven, og de så at han ble lagt der. Den første dagen ved daggry kom kvinnene til graven med seg de velluktende oljene som de hadde laget stand. Der hadde Jesus stått opp fra de døde. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem. Det var mange der som snakket om Jesus om hva som hadde skjedd og hvem han var. Mens Jesus disipler talte kom Jesus midt iblant dem. Og han sier til displene at det de talte var det han talte da de var sammen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst