Geografi - Sammenligning av vær- og klimaforholdene i Stavanger og på Svalbard

Sammenligning av vær og klimaforhold i Stavanger og Svalbard.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.06.22
Tema

Introduksjon 

Jeg skal skrive om vær- og klimaforholdene på Svalbard og i Stavanger. Kompetansemålene jeg skal dekke med denne teksten er kort sagt ‘å gjøre greie for forhold som bestemmer vær og klimaforhold i Norge ved hjelp av bilde og statistiske fremstillinger fra digitale og andre kilder.’ Problemstillingen jeg har formulert ut i fra kompetansemål og oppgaven er “Hva er forskjeller og likheter i vær- og klimaforholdene til Svalbard og Stavanger?” Jeg skal svare på problemstillingen ved snakke om nedbør mengder, sesongskiftene, golfstrømmen og annet som påvirker Stavanger og Svalbard sine klima og nedbør.

 

Hva er vær og klima

“Klima” er værforholdene over et lengre tidsrom, det kan beskrives som gjennomsnittet av været. “Vær” vil si klimaet her og nå. Været endrer seg hver dag. Det gjelder lufttemperatur, skyer, vind, nedbørforhold osv. Klimaet bruker flere år på å endre seg. Klimaet består av atmosfæren, hav, land, levende organisme, snø og is, innsjøer og elver. Solstråler som treffer jorden er energikilden for vær og klima. Det er jordas gang rundt solen som gjør at innstrålingen fra sola varierer gjennom året, dette påvirker bl.a. sesongskifter.


Globale forhold som påvirker Norge 

Norge har flere typer klimaer på forskjellige deler i landet. I fastlandet har vi innlandsklima og et kystklima. Langs kysten av Finnmark og på Svalbard har vi polarklima. Landet vårt har stor geografisk variasjon med dype daler og høye fjell som påvirker klimaet vårt. Luftmasser, lavtrykk og frontnedbør langs polarfronten påvirker også klimaet vårt.

Vestavindsbeltet frakter det fuktige lavtrykket som dannes ved en polarfront inn mot norskekysten. Der treffer møter det fuktige lavtrykket høye fjell og blir presset opp i kulden og kondenserer. Slik faller det store mengder orografisk nedbør på vestsiden av fjellene. På østsiden derimot har de regnskygge og det er der vi finner noen av de tørreste områdene i Norge. 

Golfstrømmen gjør at landet vårt som i teorien skulle vært en del kaldere, blir en del varmere! Det er en stabil havstrøm som fører varmt vann fra Mexicogolfen til Norge. Den drives av vestavindene og en kald mettet dyphavsstrøm. Den strømmen skaper plass til varmt overflatevann ved å føre store mengder polvann fra Arktis til Sydatlanteren. Det varme overflatevannet kan da strømme mot nord.


Vær og klima i Stavanger

Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger rett i Norges lange kjære kyst som med en gang sier oss at her har vi et kystklima. Kystklima er påvirket av vind- og havstrømmer som kommer til kysten. Det er typisk med mye nedbør, kjølige somre og milde vintre for kystklima. Landskapet i byen er lavt og bølgende. På kysten ligger Stavanger utsatt for stormene fra Nordsjøen som kommer om høsten og i januar. Det høyeste punktet i Stavanger er Ullandhaug som er ca. 139 moh. Stavanger ligger sørvest i Norge.  På vinteren er sola er oppe fra 09:00 til 16:00 på de korteste dagene. På den lengste dagen i året går solen ned 23:00.

 

Her har vi en graf på nedbør og temperatur i Stavanger fra Yr.no. Den viser statistikk fra mars 2018- mars 2019. Den vannrette linjen med mest rød farge viser temperaturen . De loddrette linjene nederst viser hvor mange mm nedbør det var. Den tørreste måneden er juli som har 16,9 mm med nedbør samtidig som temperaturen var nærme sitt varmeste. Vi kan se at den våteste måneden er september som har 315,8 mm med nedbør, det er bare to måneder siden den tørreste måneden.


Vær og klima i Svalbard

Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis som ligger midt i mellom Fastlands-Norge og Nordpolen. Svalbard er et tundraklima. Longyearbyen i Svalbard har midnattssol fra 20. april til 23. august og mørketid fra 26. oktober til 15. februar.

Tundraklima er et type polarklima, det er kaldt og tørt. Det vil si at temperaturen for varmeste måned ligger mellom 0 og 10 celsius. Svalbard har 450 meter med permafrost “lagt” på bakken! Permafrost er grunn som er frosset hele året. Om sommeren smelter maks 1 meter av det øverste laget med snø. 

“Fjordene og havområdene nord og øst av Svalbard er islagt 8–9 måneder i året, mens fjordene på vestsida av Spitsbergen kan være isfrie store deler av vinteren.” skriver Norsk Polarinstitutt på hjemmesiden sin. Dette viser hvor kaldt et tundraklima egentlig er. 

Som en øygruppe er Svalbard omringet av hav, vest og nord for Svalbard ligger Norskehavet og Polhavet. Klimaet på Svalbard er da maritimt påvirket av det varme atlanterhavet. Dette gjør at klimaet får fellestrekk med et kystklima. Sånn som i et kystklima så er vinteren på Svalbard mild. Men likhetene stopper der, det er lite nedbør i Svalbard, i Svalbard lufthavn er den normale årsnedbøren er 190 mm i året. Den største delen av nedbøren kommer fra polare østavinder fra Barentshavet og det faller mest nedbør på sørøstkysten av Spitsbergen. 

I vinterhalvåret er det vanlig med vind, mens det i sommerhalvåret er vanlig med tåke og skyer som kommer fra den fuktige luften fra havet.

Golfstrømmen er en varm havstrøm. En liten del av Golfstrømmen når vestkysten av Spitsbergen gjør området isfritt om sommeren. Golfstrømmen gjør Spitsbergen til det nordligste isfrie området i verden.

 

Denne grafen viser nedbør og temperatur på Svalbard Lufthavn, jeg valgte lufthavnen istedenfor Svalbard fylke fordi det hadde mest statistikk. Den viser statistikk fra mars 2018- mars 2019 og fungerer likt som den andre grafen. Den tørreste måneden er mars som har 4,6 mm med nedbør og i motsetning til Stavanger så er dette ikke på grunn av varme, men på grunn av kulde. Det er lite regn fordi det er mye mer snø i vintermånedene enn i de andre månedene. I Stavanger gjorde varmen at det ble mindre regn og mer tørke, men i Svalbard gjør det at det blir mer varm fordi de har et tundraklima. Den våteste måneden er Februar med 42,4 mm nedbør.

Avslutning 

Forskjeller og likheter i vær- og klimaforholdene til Svalbard og Stavanger er da :

Stavanger har et kystklima og opplever mye nedbør og skydekke. Svalbard har et tundraklima og har lite nedbør, men opplever mye tåke og skyer. Både Stavanger og Svalbard får et varmere klima enn de skulle hatt takket være golfstrømmen. Både Stavanger og Svalbard har milde vintrer, men Svalbard sine er fortsatt ganske kalde, de er bare milde ved tanke på lokasjonen. 

Kildehenvisning:

Petter Dannevig, Knut Harstveit. (2018) Klima i Norge. Sist oppdatert 22. mars 2019. Lastet ned 7 april 2019 fra https://snl.no/klima_i_Norge.

Petter Dannevig. (2018) Klima på Svalbard. Sist oppdatert 24. september 2018. Lastet ned 7 april 2019 fra https://snl.no/Klima_på_Svalbard.

Norsk Polarinstitutt. Svalbard. Lastet ned 25 november 2018 fra

http://www.npolar.no/no/arktis/svalbard/.

Climate-Data. Klima Stavanger. Lastet ned 25 november 2018 fra 

https://no.climate-data.org/europa/norge/rogaland/stavanger-647/.

Climate-Data. Klima Longyearbyen. Lastet ned 25 november 2018 fra 

https://no.climate-data.org/europa/norge/svalbard-2561/.

Wikipedia. Golfstrømmen. Sist oppdatert  26. mar. 2019. Lastet ned 7 april 2019 fra

https://no.wikipedia.org/wiki/Golfstrømmen

Geir Thosnæs. Stavanger. Sist oppdatert 13. desember 2018 . Lastet ned 7 april 2019 fra

https://snl.no/Stavanger

Yr. Stavanger. Graf mars 2018-mars 2019. Lastet ned 7 april 2019 fra

https://www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/Stavanger/Stavanger/statistikk.html

Yr. Svalbard. Graf mars 2018-mars 2019. Lastet ned 7 april 2019 fra

https://www.yr.no/sted/Norge/Svalbard/Svalbard_lufthavn_målestasjon/statistikk.html

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst