Mennesket og det hellige (kapittel 5)

Notater fra kapittelet "Mennesket og det hellige" i KRL-boka for 10. klasse "Midt i vår verden".
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.04.10

Det hellige

 • Hodeskaller, blod og slikkende sjakaler; gudinnen Kali
 • Kali omtales som menneskets beskytter som bekjemper det onde
 • Gud beskrives slik av jøder, muslimer og kristne
 • Det religionene handler om er hellig for de troende
 • At no er hellig vil si at det har en spesiell betydning for et menneske
 • I religiøs sammenheng har ordet en litt annen betydning
 • Det som holdes hellig har en spesiell betydning for flere mennesker
 • Det hellige er ikke en privatsak (som kjærlighetsbrev ol)
 • Religionene sier at det som holdes hellig ikke er gitt av mennesker, men av en kraft eller gud
 • Man tar av seg skoene før man går inn i en moské eller hinduistisk tempel
 • Menn tar av seg hatten før de går inn i kirken

Hvorfor blir noe hellig?

 • Et av mange hus er hellig, fordi det tar man av seg skoene i og vasker føttene
 • Et av mange bilder er hellig fordi dette bøyer man hodet foran
 • En av mange bøker er hellig, fordi denne boka holder man foran hjertet
 • Uka har sju dager, men bare én dag er man stille
 • Religion er troen på en virkelighet som man ikke ser i dagliglivet
 • Det handler også om at denne usynlige virkeligheten har vist seg for mennesker
 • Ting kan holdes hellige fordi de har vært i kontakt med den usynlige virkeligheten
 • Oppleves som kontaktpunkt mellom mennesket og det guddommelige
 • Alle religioner har historier om hvordan det overmenneskelige har vist seg for mennesket
 • Budskapet mennesket fikk, og stedet blir holdt hellig
 • Byen Mekka et eksempel på det
 • Hira-fjellet utenfor hvor Mohammed fikk de første budskapene fra Allah
 • Denne byen han først forkynte Islam
 • Byen er det viktigste stedet for muslimer
 • De døde skal vendes den veien, ber den veien, koranen skal leses den veien f.eks.
 • Det hellige blir behandlet annerledes enn det vanlige
 • Er det absolutt motsatte av alminnelig
 • Det er mange regler knyttet til det hellige
 • Kan være å vaske seg, falle på kne eller kle seg spesielt foran det hellige
 • Alle religioner har tydelige grenser rundt det de holder hellig
 • F.eks. er kua hellig i India. Kan ikke jages, spises ol

Hva kan være hellig?

 • Steder, bygninger, ting, planter, dyr og personer kan være hellig for mennesker
 • Hva som blir holdt hellig er forskjellig i de ulike religionene
 • Kristne tror at Gud viste seg for menneskene ved å la Jesus bli født på jorda
 • Jesus er et eksempel på en hellig person for kristne
 • Muslimer tror at Allah viste sin vilje gjennom ord
 • Koranen er Guds ord
 • For hinduer er elva Ganges hellig
 • Vasker seg eller bader i elva for å rense seg for synd
 • I buddhismen er stupa en hellig bygning
 • Buddha ble begravd i en stupa (gravsted)
 • Tid kan også være hellig
 • I alle religioner er det noen tidsrom som skiller seg ut
 • Det kan være en dag, måned eller årstid
 • Holdes hellig fordi det da viste seg noe hellig for menneskene
 • Jødenes viktigste feiring er pesach (påskefesten)
 • Varer i en uke
 • Skal minne om at gud befridde jødene fra slaveriet i Egypt
 • Muslimenes viktigste tid er måneden ramadan
 • Det var denne måneden Muhammad mottok de første åpenbaringene
 • Ramadan er en fastemåned
 • Faster for å kunne konsentrere seg om budskapet fra Gud
 • Selve budskapet i religionene er hellig for de troende

Hva er Gud?

 • De fleste religioner lærer at det er umulig å beskrive det guddommelige
 • Menneskenes språk har ikke ord som kan beskrive Gud
 • De fleste religioner handler om Gud
 • En religion er et forsøk på å gi det usynlige en synlighet
 • Bruker symboler
 • Et symbol er et tegn som betyr noe mer enn det ser ut som
 • F.eks. flagg
 • Alle religioner har mange symboler
 • Symbolene beskriver det guddommelige
 • Symbolene kan brukes av de troende for å lære sin gud å kjenne

Er Gud én eller mange?

 • I noen religioner er det bare én gud, andre mange
 • En gud kan være allmektig (overnaturlige krefter ol)
 • En gud kan være ganske lik menneskene og deres makt

Gud i islam

 • Allah er en
 • Allah er menneskenes og verdens skaper
 • Allah har ikke barn
 • Mange muslimer mener at kristnes tilbedelse av Jesus er avgudsdyrking
 • Allah er helt annerledes enn mennesket
 • Far er et forbudt navn på Allah
 • I koranen finnes det 99 ulike navn på Allah (Den nådige, den barmhjertige)
 • Å rope anklager (sinne eller sutring) til Allah er en synd

Gud i jødedommen

 • Gud er en og har ingen likeverdig partner
 • Guds vilje kommer til uttrykk gjennom historien
 • Betyr at det som skjer i verden er bestemt av Gud
 • Gjennom historiens gang skal verden føres til et mål, gudsriket
 • Gud har valgt ut jødene til folket som skal gjøre dette
 • Gudsriket skal være for alle menneskeslag
 • Tror Gud er alle menneskers gud
 • Gud viste seg på Sinaifjellet og gav bud til folket i form av en stemme
 • Gud har ofte en menneskelig skikkelse
 • Mange ulike navn på Gud (Far, konge, lege, hyrde, herre ol.)

Gud i kristendommen

 • Abraham, Isak og Jakobs gud
 • Alle religionene i midtøsten (jødedommen, islam og kristendommen) går ut ifra Gud og abrahams pakt
 • Kristne tror at Jesus er Guds sønn
 • Jesus ble sendt for å frelse menneskene
 • Gud kalles faderen og skaperen i bibelen
 • Jesus kalles sønnen og frelseren i bibelen
 • Å tro at Jesus er Guds sønn er det samme som å tro på Gud
 • Noen steder i bibelen omtales Gud og Jesus som en person
 • Troen på at det guddommelige ble menneske gjennom jesus skiller kristendommen fra jødedommen og islam
 • Jesus har virket gjennom den hellige ånd
 • Den hellige ånd er Guds nærvær på på jorda
 • Den troende mottar Den hellige ånd i dåpen
 • Gud er tre personer; faderen, sønnen og den hellige ånd
 • Både jøder, kristne og muslimer tror at Gud var til før jorda ble skapt, og vil alltid være der
 • Forskjellen på mennesker og gud er at menneskene er dødelige
 • I kristendommen, jødedommen og islam er det umulig å kjenne det guddommelige uten kjærlighet

Gud i hinduismen

 • Ulike oppfatninger om hva det guddommelige er
 • To guder dominerer
 • Vishnu og Shiva
 • De som tilber Shiva kalles shivaitter
 • De som tilber Vishnu kalles vishnuitter
 • Mange tror at det er én guddommelig kraft bak disse gudene
 • Noen ganger framstilt som en skapergud eller upersonlig kraft
 • Strømmer gjennom alt liv
 • Skaperguden kalles Braman (betyr verdenssjelen)
 • Vishnu kalles bevareren
 • Shiva kalles ødeleggeren
 • Hver enkelt gud har også alle disse tre egenskapene
 • Viktig å innse at det er motsetninger i verden
 • Godhet finnes ikke uten ondskap
 • Glede finnes ikke uten sorg
 • Livet eksisterer ikke uten død
 • Gjelder også gudene
 • Shvia kan være god og mild, men også rasende og ødeleggende
 • Shiva er en mannlig gud med kvinnelige sider
 • Når jorda går i oppløsning er det Shiva som ødelegger den med en knusende dans
 • Shiva er en vill dansende gud, men også en mediterende og stille gud
 • Vishnu framter i forskjellige avatarer
 • Kommer til jorda for å hjelpe menneskene
 • Historier forteller om Vishnu som en fisk som kommer og redder det første menneket fra å drukne
 • De viktigste avatarene er Rama og Krishna
 • Rama er en heltemodig prins, ivaretar samfunnets moralske orden
 • Sita er Ramas kone, sammen er de idealet for ekteskapet
 • Krishna er et lite barn,universets hersker, krigeren og den kjekke mannen
 • I islam, jødedommen og kristendommen blir gus framstilt som men mann
 • I hinduismen kan Gud framstilles som kvinne
 • Lakshmi er guden for rikdom og hell
 • Ofte framstilt som Vishnus kone

Gud i buddhismen

 • Finnes ingen allmektig skapergud
 • Finnes guder, men ingen har skapende eller frelsende makt
 • Buddah selv er ingen gud, bare et spesielt menneske
 • Nirvana er det vanligste navnet på frelse
 • Mahayana er en form for buddhisme
 • Sendes nye buddhaer til jorden hele tiden
 • Buddha er til stede i alt, sol til sand

Bilder av Gud og det hellige

 • Ialle religioner har det vært forsøk på å skape et synlig uttrykk for det guddommelige
 • Buddhismen bruker mest statuer og bilder
 • Buddha fremstilles med 32 tegn
 • Lange øreflipper viste at man var rik
 • I islam og jødedommen er det forbudt å lage bilder av gud
 • Kristne har mange bilder av gud
 • Et vanlig motiv er Jesus på korset

Frelsen

 • Døden er forbundet med sorg
 • Skiller oss fra en vi elsker
 • Døden kan være forbundet med håp
 • Troen på et liv etter døden hører sammen med frelse
 • Frelse finnes i de fleste religioner
 • I noen religioner innebærer frelsen et liv etter døden

Frelse i buddhismen

 • Den buddhistiske frelsen er nirvana
 • Tilstand, ikke sted
 • Kan oppnå frelse både før og etter døden
 • Å slippe unna gjenfødelsens gang er en frihet
 • Veien mot alderdom og død er lidelse
 • Nirvana gir en endelig ro
 • Menneskets uvitenhet som gjør at man bli gjenfødt
 • Buddhas lære er at mennesket ikke har sjel
 • I buddhismen har menn og kvinner de samme evnene, rettighetene og pliktene
 • Kvinner alikevel ikke likestilt med menn

Frelse i kristendommen

 • Kristne tror at Guds rike (frelsen) ble gitt til menneskent da Jesus kom til jorda
 • De som tror på Jesu forkynnelse er allerede frelst
 • Skal en gang oppstå en helt ny jord og himmel (dommedag)
 • Frelse er noe som har skjedd og som skal komme
 • Evig liv
 • Kristendommen kalles frelsesreligion
 • Læren om frelse henger sammen med kristnes syn på mennesket
 • Historien om Adam og Eva handler om menneskets synd
 • Jesus ble født for å sone menneskenes synd
 • Buddhister oppnår frelse ved å utvikle seg selv
 • Slik er ikke kristendommen
 • Frelse er en gave fra Gud
 • En gave de får når de tror
 • Ikke klart hvord man skal kunne stå opp fra de døde
 • Ordet sjel betyr liv

Frelse i islam

 • Etter døden må en muslim gjennomgå en lang rekke hendelser før frelsen skjer (om man ikke blir sendt til helvete)
 • Den første tilstanden etter døden kalles graveperioden
 • Prøvelsene varer til engelen Irafil blåser i en trompet
 • Frelsen er et liv i paradis
 • Forskjellige grader av lykke (fysisk lykke til åndelig opplevelse)
 • Ingenting er bedre enn å se guds ansikt
 • Tro og handling er nødvendig for frelse
  1. Troen på guds enhet
  2. Troen på at muhammad var Allas profet
  3. Troen på et liv etter døden
 • Må dra på pilgrimsreise til Mekka, og hjelpe fattige
 • De fem søylene

Hvorfor må mennesket lide?

 • Det ondes problem
 • Lidelse er en straff fra Gud
 • En test
 • Årsaken til lidelse er uvitenhet

De hellige skriftene

Islam

 • Gud har ikke vist seg gjennom en person, men en bok (koranen)
 • Koranen er Guds ord
 • Språket er gitt av Gud
 • Alle muslimer må lære seg arabisk
 • Koranen kan deles i tre
  1. Læren om gud
  2. Praktiske leveregler
  3. Historier
 • Koranen er hellig for muslimer
 • Skal opppbevares på det høyeste stedet i et rom
 • Bekyttet i et mykt stoff
 • Skal være ren

Hinduismen

 • Finnes ikke én bok
 • Har mange små skrifter
 • Tekstene har en hellig kraft

Buddhismen

 • Ble formidlet muntlig i mange år
 • Delt inn i tre deler eller kurver
 • Regler for klosterliv, buddhas taler og filosofiske forklaringer

Jødedommen

 • Bokfolket
 • Skrevet på hebraisk
 • 24 bøker delt inn i tre hovedgrupper
 • Toraen, de profetiske bøkene og skriftene
 • Toraen er en lovbok
 • Toraen er skrevet for hånd
 • Er på pergamentruller
 • Få jøder eier en egen tora

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst