Notater til naturfagsprøve: organisk kjemi og miljø

Bra notater til naturfagsprøve for 10. klasse i organinsk kjemi, og noe om naturreservater og sånt.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.05

Fossile brensler

- Olje, kull, gass

- Lagd av mange millioner år gamle planter og dyr

- Ligger dypt under jorden; sjøen eller fastlandet (olje)

- Utvinnes i gruver (kull)

- Brukes til å fremstille energi

 

Destillasjon

- Når råoljen deles inn i ulike deler; fyringsolje, bensin, parafin

- Blir gjort på et oljeraffineri (fabrikkannlegg)

 

Oljesøl

- Oljelenser; legges rundt oljeflaket. (kun ved lav sjø)

- Kjemikaler; sprøytes over oljeflaket (konsekvenser for livet i sjøen)

- Mikroorganismer; tilføres oljeflaket (konsekvenser for livet i sjøen)

- Skader: fjær på fugler blir tilgriset (isolerende evner svekkes, fugler fryser ihjel)

- Skader: fugler får olje i fordøyelsessystemet, stor misdanning av dyrelivet

 

Forbrenning av organisk matriale

- Bensin+oksygen à karbondioksid+vann+energi

- Hvis det er mangel på oksygen under forbrenning; kullos. Giftig gass, usynlig og uten lukt. Veldig giftig.

- Utslipp av uønskede gasser. Kan renses og fjernes, men veldig dyrt.

 

Bærekraftig utvikling

- Tenkt på den neste genrasjon

- Startet på 70-tallet

- Ikke dytt problemene fremover

- Gjør noe med tingen der og da

- Hva kan man gjøre for å sikre dette? (spare på energi osv.)

 

Føre-var-prinsippet

- Gå forsiktig frem hvis man ikke vet konsekvensene

- Bedre å være veldig forsiktig enn å ødlegge naturen og miljøet

- Hvis vi tror det er skadelig for miljøet, begrens det

 

Globale miljøproblemer

- Drivhuseffekt (menneskeskapt):

+slipper ut for mye drivhusgass.  

+temperaturen vil endres

+klimaendringer

- Ozonhull: slippes ut for mye KFK-gass. Ozongassen brytes ned

- Sur nedbør: gasser blir fordampet med vannet. Kommer ned som sur nedbør (regn, snø). Norge får fra GB og Russland. Kommer med vinden. Dyrelivet dør.

- Befolkningsvekst: 6 millioner i dag, vil bli det dobbelte om 30 år. Store problemer med matforsyning til hele verdens befolkning. Kina: regler for å begrense antallet mennesker.

- Avfall: produsert mye avfall i dag. Mer og mer hvert år. Hvor skal alt gjøres av?

 

Nasjonalparker og naturreservater

- Nasjonalpark: naturområder som blir holdt vernet av staten. Afrika; safari

- Norge: 18 nasjonalparker, første kom på starten av 60-tallet.

- Naturreservat: fredet område med en spesiell naturtype. Ulovlig å oppholde seg der, men åpent for forskning og undervisning. Urørt natur.

- Norge: 1318 naturreservater. 10-12% av landet er dekket. Mål: 15%

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst