Oppgaver 119 samfunn

Oppgaver, test deg selv. VG1.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.01.15

Oppgaver test deg selv. 17/09

1)   Vi har samme språk , politikk og vier påvirket av media. Typisk for oss er at vi er hvite og kristne. Men igjen prater vi foskjellige dialekter, forskjellig syn på tro, det er også uenighet om politiskespørsmål og vi påvirkes av forskjellige medier. Det norske samfunn rommerså mange ulike gruppermennesker at det på mange måter er vanskelig å finenverdier, kunnskaper og andre særtrekk som gjelder for de allerfleste innbyggere. Slik sett kan vi legge vektpådet som skiller eller skaper strid.

2)    

Kristendommen kommer til utrykk i norskskole og samfunn:  På skolen blir elevene og lærere tatt med ikirken når det er høytid. Vi får også ferier når det er for eksempel jul og påske som er kristne hendelser. Når vi komfirmeres har vi obligatorisk komfirmantundervisning.

 

3)   Sekularisering: er en betegnelse vi bruker påutvikling der religionen slutter å spille en viktigrolle i menneskennes liv og i samfunnet. Stadig færre går regelmessig i kirken, religiøseengasjementet erblitt mer privat. Vi er også blitt mer flerkulturell slik at alle må ta hensyn til forskjellige religioner. Religionen har altså ikke innvirkning på politikken vår. Vi har også kommetlangt i forskning som motbeviser mange av kristendommens påstander.

 

4)   Fornorskningspolitikk: den norske stathadde lenge som uttalt mål atsamene skulle bli norskei ett og alt. Hvis vi går mer enn 50 år tilbake ble de fleste samiskebarn plassert på internatskolerderall undervisning foregikk på norsk. Det var ulovelig å joike eller bruke samisk på skolen.samene fikk hellerikke bruke språketsitt ute i samfunnet og kristne misjonærer gjorde sitt ytterste for å fjerne alle spor etter tidligere tiders naturreligion.

 

5)   Pluralistisksamfunn: ulike grupper i befolkningen har rett til å kjempe for de sakene de brenner for- selvfølgelig innenfor lovens grenser.

 

6)   Globalisering: den gjensidige påvirkningen landene imellom er en del av den større prossessen vi kaller globalisering. Vi får masse intrykk gjennom internett, språket vårtblir påvirket, vi får klær og mat fra andre deler av verden. Vi blir alle nærmere verden.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst