Oppsummering av ulike tidsepoker

En kort oppsummering på stikkordsform av romantikken, nasjonalromantikken, realismen, naturalismen og nyromatikken.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.12.14

Romantikken

 • Romantikken forherlighet det ekte og naturlige.
 • Et naturbilde var ikke bare en gjenstand eller et bilde, men noe som vekket følelser hos mennesker.
 • Legger vekt på natur, fantasi, følelser og folkeliv.
 • Kjernen i romantikken er følelser og drømmer istedenfor fornuften.
 • Lengsel er nøkkelordet for romantikernes grunnholdning. Denne lengselen kunne svært sentimental.
 • En ekte romantiker søkte seg vekk fra verden her og nå, tilbake til fortiden eller slik verden er i drømmer, fantasi eller eventyr.
 • Den romantiske livsstillingen var generelt preget av en underliggende tristhetsfølelse.

Nasjonalromantikken

 • Er en avart av romantikken
 • Nasjonalromantikken overskygget romantikken (i Norge)
 • Stod sterkt i Norge pga. unionen med Danmark.
 • Et eget norsk skriftspråk var ønsket.
 • Kan deles i to typer: 1 poetisk svermeri gjerne båret opp av realismen. Her er en opptatt av naturen og svermer for det norske bygdelivet. 2 en mer vitenskapelig orientert retning. Her finner vi bant annet Asbjørnsen og Moe. De samler inn og skriver ned. Kalles ofte nasjonalrealister heller enn nasjonalromantikere.
 • Språkstriden gjorde seg gjeldende i nasjonalromantikken.
 • Norge var et fritt land, og mange mente vi trengte vårt eget språk. Det var mange forslag, men endte opp med det som utviklet seg til nynorsk og dagens bokmål.

Realismen

 • Dikterne ville skildre virkeligheten så nøyaktig så mulig.
 • De ønsket å gjøre folk oppmerksomme på problemene og tok gjerne opp disse problemene i skuespill, noveller og romaner. Forfatteren skulle ”sette problemene under debatt”.
 • Realismens forfattere mente at problemene kunne diskuteres og få en løsning.
 • Kjempet for individers frigjøring mot samfunnets krav om tilpasning.
 • ”De fire store” realistiske forfattere: Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Alexander Kielland og Jonas Lie.

Naturalismen

 • Forfatterne satte inn et ensidig angrep på alt de mente var galt i samfunnet.
 • Forfatterne i naturalismens ønsket ikke å finne en løsning på problemene i samfunnet, men rive dem i stykker og erstatte dem med noe nytt.
 • Opptatt av: Familieliv, Kristendom og ekteskapet.
 • Når naturalistene skrev, brukte de få eller ingen bilder. Det hele var en saklig framstilling, ingen antydninger eller lignende.

Nyromantikken

 • Interesse for mennesket.
 • Skrives om ung kjærlighet og forelskelse
 • Religiøse og mytiske spørsmål
 • Dyrking av språket - Beskrivende
 • Større tro på mennesket og dets mulighet til å ordne opp i vanskeligheter.
 • Vender bort fra sosiale problemer og er mer opptatt av hjemmebygda og den urørte naturen.
 • Diktningen blir mer individualisert og trenger dypere inn i menneskets sinn.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst