Religioner i "Under samme himmel"

Sammendrag av hinduisme, buddhisme og islam fra "Under samme himmel", KRL-bok for 10. klasse (tror boka er litt gammel, finnes nyere verson).
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.04.17

Islam:

- Åpenbaringsreligion: Guds vilje åpenbarte seg til profeten Muhammed – begynnelsen av 600-tallet

- Koranen: De åpenbaringene Muhammed fikk (Koran = resitere) – bokreligion – man må vaske hender før man leser

- Muhammed – siste profet, den levende koran. Hva Muhammed gjorde er lov

- Adam - første muslim

- Nest største verdensreligion

- Nord-Afrika – Sørøst-Asia

- Islam = Underkastelse/Overgivelse

- Muslim = En som har underkastet seg Gud og hans vilje

- Mellom Abraham og Muhammed – folk glemte den sanne religionen, Muhammed gjeninnførte denne

- Gud – all verdens herre

- Islam snakker om forholdet til seg selv, samfunnet, andre muslimer osv.

- Sharia – lov som gir retningslinjer

- ETIKK – LEVEREGLER, NORMER, HVORDAN Å OPPFØRE SEG

- Sunni – 85 % - Kalif som velges

- Shia 15 % (Shiat Ali) – Imam som er i slekt med Muhammed

- Grunnen til splittelse – Hvem skulle være leder da Muhammed døde?

- De fem søylene (Beskriver hvilke plikter Gud har pålagt dem, derfor viktig):

o      Trosbekjennelsen: Det finnes bare én Gud, og Muhammed er Guds sendebud

o      Tidebønnen: Be fem ganger om dagen

o      Fasten: I den niende mnd: Ramadan

o      Velferdsbidraget: Sum penger til de som trenger hjelp

o      Pilegrimsreisen: Plikt for alle muslimer som har muligheten

- De viktigste profetene har egne bøker i Koranen

- Salmenes bok og evangeliet har blitt endra gjennom tidene

- Koranen er det eneste som er identisk – kun den arabiske utgaven

- Åpenbaringene skulle skrives ned ordrett, Muhammed skrev ikke selv. Hele var skrevet ned i 659

- Koranen er delt inn i surer, disse er ordnet etter lengde

- Hadith (=fortelling): Om Muhammeds liv og lære – hvordan han levde og hva han sa. Muhammeds sunna ble skrevet ned. Strenge regler om hva som kan godtas som

- hadith. Sunni: seks hadithsamlinger, skrevet på 800-tallet. Shia: fire hadithsamlinger. Godtar tekster som hadith hvis det kan bevises at de stammer fra Muhammed

 

Koranen inneholder:

Åpenbaringene Muhammed mottok

Viktige bøker de tidligere profetene mottok:

Moses fikk loven, Jesus fikk evangeliene, David fikk salmene

 

Hinduismen:

- ingen stifter eller grunnlegger eller trosbekjennelse

- en religion med mange retninger

- samsara = sjelevandring/gjenfødelse

- atman sjelen – alle levende vesener

-   vesen dør, forblir atman

- karma mennesketshandling (summen på ting du har gjort, dårlig og bra)

- dharma- hellige lov (plikter og ordninger) forskjellig dharma ild, mennesker

- syn på historien, ikke begynnelse og slutt. En endeløs rekke..

- Braman, gud skaper universet, syklus

- Mange tekster, to hovedtyper. shruti- det som er hørt(gud), smriti det som er husket(mennesker).

Shruti- vedaene

- 4 deler vedaen (1500 til 800 frk)

- ordet veda: kunnskap eller viten

- gud snakke med hellige menn

- vedaene gjelder alle. Brukes som sitater i templer og hjemme.

- Evige tekster, ikke nye personer.(samme historien)

- Upanishadene= siste tekstsamling, tanken om at atman er en del av Braman. Hvis du vet dette = stopper sjelevandringen (forstå gjennom yoga og meditasjon). Menneskets karma legger grunnlaget til det neste livet.

- Vedaene skrevet moderne tid, prest- bramin, tatt ansvaret for overleveringen i 2000 år. 2 ulike systemer, bare prester som vet innholdet (før skrevet ned)

 

Smriti- det som er husket

- Fortelling med egne forfattere.

- Ulike meninger om forfattere ikke åpenbaringer

- 2 sentrale mahabharata (lengste i verden, 100 000 doble verselinjer, kampen mellom to grener av samme slekt, slekt undergang. Inneholder hellige fortellinger, og filosofiske tanker og vurderinger. Inni----- har vi bhagavadgita – herrens sagn. Krishna(Bramans bud) eg Vishnu (vognfører til helt Arjuna – tegning). Kommer fra fam sloss, nei ikke lurt= slek undergang (Arjuna). Krishna overtaler Arjuna til å sloss (din plikt) MORAL: gjør din plikt, men (hør på Krishna = frelse). Hvis kjærlighet til braman du følger kjærlighetens vei (bhakti)

- Ramayana, andre store diktet. Her møter vi Rama , gifter seg med Sita. forvist til jungel i 14 år urettferdig!!! Rama vet, store farer Sita vil bli med, ikke bli med sier Rama. Sita blir med uansett, hun blir røvet av Ravana(ond). Apekonge Hanuman hjelper Rama til å befri Sita. MORAL: følge din Dharma/ gjøre plikt (ekteskap.) bry deg om plikten ikke ønsker og behov.

- Begge er dramatisert

 

Buddhismen

- Nord-India, 500 år f.Kr.

- Utbredt i Kina, Sør-Korea osv.

- Siddharta Gautama

- Buddhismens regler gjelder alle uansett nasjonalitet, rase, kjønn ogreligion

- Læren ble opprinnelig spredd av munker

- Misjon er viktig

- Ingen Gud, men det finnes guder, som selv følger gjenfødelsens sirkler

- Buddhas lære: Det kan være vanskelig å levemed vissheten om at man ikke kan oppnå fullstendig lykke, men det går an – i Nirvana.

- Ikke bry deg om materielle guder, ikke ha vrangforestillinger om deg selv og ikke hat andre

- For å oppnå Nirvana –følg den åttedelte vei: Følge moralske leveregler, utvikle evnen til å være oppmerksom, og øve seg opp til å tenke klart. Slik svekkes dde negative handlingene, mens positive handlinger og følelser blir sterkere. Målet er å rense sinnet for negativitet.

- I Nirvana-tilstand har man fullkommen kjærlighet til alle levende vesener

- De fire edle sannheter:

o      Det vonde finnes

o      Det er årsaker til at det vonde finnes

o      Det finnes en tilstand der det onde ikke finnes

o      Det finnes en vei til tilstanden der det onde ikke finnes.

- Samsara: Opphørlig vandring gjennom fødsler og død – sjelevandring

- Karma: Handling eller gjerning. En handling som er villet eller en bevisst handling. Årsak og virkning. Resultatet av karma vises både i nåværende og senere liv

- Dharma: Buddhas lære – veien som må følges for å bryte samsara

- Hellige skrifter: ingen åpenbaring fra noen gud

- Samling av den historiske læren til Buddha. Ble ordnet og skrevet ned kort etter hans død. En av hans eldste disipler fikk 500 folk til å fikse nedskrivingen. Mye ble lært utenat. Mange andre ga disse 500 opplysninger. Det som ble skrevet ned ble delt i tre. Dette kalles Tripitaka – de tre kurvene. 20 000 sider.

- Tripitaka er rettesnor for Theravada-buddhismen,

- 1. kurven: Sutraene: prekener som inneholder Dharma

- 2. og 3. kurven: Innholdet har først og fremst betydning for munker og nonner. Disse kunne nemlig språket pali, som det var skrevet på.

Theravada – de eldstes lære:

- Tripitaka – en gruppe munker overleverte muntlig til elever. Munker forvaltet og utvalgte også Buddhas lære

Mahayana- den store vognen:

- Tripitaka ble skrevet ned det første århundret f.Kr. Det dukket opp nye Buddha-tekster. Noen av disse tekstene gir et annet bilde av Buddha. For eks. Lotussutraen – fremstiller Buddha som oversanselig, transcendent. Tekstene endra mye. De ble en del an Mahayana-retningen.

- Vajrayana:

- Nye tekster etter Kristus – tantra. Stammet fra andre buddhaer.

- Grunnidé. Hvert enkelt menneske er guddommelig i sin opprinnelige natur, at det har Buddhas natur.

- Erkjenne sin egen Buddha-natur og slik nå Nirvana

- Åndelige og fysiske øvelser, resitering av mantraer, ord eller tekstemner i de tantriske tekstene.

- Buddha-skikkelser – konsentrere seg om deres egenskaper

- Nirvana kan oppnås i løpet av et liv

 

Buddhismens hellige tekster: Tripitaka og Mahayanasutraene.    

Så store tekstsamlinger i de ulilke retningene at de ikkke kan studeres samlet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst