Stråling

Sammendrag av kapittelet om stråling i naturfagboka.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.12

Stråling  =  Energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler.

Hz = 1/s (s=sekund).  Eksempel: en kork er på toppen av en bølge  15/10s =1,5/1s = 1,5 1/s  = 1,5 s-1 = 1,5 Hz.
Lysfart = frekvens * bølgelengde, 1 nm = 1/1000000000 m ,  E(energi) = m(masse)c(lysfart)2
Det elektromagnetiske spekteret består av stråling med ulike bølgelengder. Kortbølget stråling inneholder fotoner med større energi enn langbølget stråling. Synlig lys er en liten del av det elektromagnetiske spekteret.

<bilde>

Nordlys oppstår når ladde partikler fra solvinden kolliderer med molekyler i jordatmosfæren og får molekylene til å sende ut lys. Energibalanse har vi når jorda mottar like mye energi fra sola i form av solstråling som den selv sender ut i form av varmestråling. Hvis energibalansen blir blir forskjøvet, vil temperaturen på jorda endre seg slik at balansen gjenopprettes. Drivhuseffekt: Drivhusgassene i atmosfæren slipper solstrålene inn, men virker som en barriere mot varmestråling fra jorda. Ozonlaget beskytter oss mot det meste av UV-stråling fra sola. Nedbryting av ozonlaget finner sted når det er kaldt og stabilt vær, sollys og klorforbindelser ( KFK-gasser ) i stratosfæren.

 

Bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper(nm). Elektromagnetisk stråling Oppstår når elektriske ladninger beveger seg med ujevn hastighet. Dersom elektroner farer fram og tilbake i en ledning, vil det dannes et elektrisk felt rundt lederen. Samtidig vil det bli dannet et magnetisk felt. Dette brer seg utover i rommet og vi kaller det elektromagnetisk stråling. Eks: IR-stråling, røntgenstråling Radiobølger er en stor gruppe av bølger med lange bølgelengder. Radiobølger overfører radio og tv signaler. Benyttes i dag til: mobil, tv og radio. De korteste radiobølgene kalles mikrobølger. Brukes til: Radar, oppvarming av mat. Det er bare vann og fett som blir varmet opp i maten(det som gjør maten varm) Infrarødstråling(varmestråling) Bølgelengden er for lang, for at vi kan se den. Vi kan kjenne den(lyspære). Benyttes i fjernkontroller, mobiler og PC-er. (Alle legemer med temperatur over det absolutte nullpunkt (-273,15 grader) sender ut IR-stråling.) Ultrafiolett stråling (uv) Gjør oss brune. Brukes til å skjekke om sedler er ekte. Deles i Uva og Uvb. Uva Er stråler som trenges dypt ned i huden(kan få celleskader). For mye uva gjør huden slapp og rynkede. Årsak til hudkreft. Uvb Stimulerer pigmentet og aktiviserer produksjon av vitamin D. Gjør deg solbrent og rød.  Røntgenstråling ble oppdaget av Wilhelm Conrad Rontgen. Røntgenstråler har høy energi. Kan trenge gjennom ting som er ugjennomtrengelige for vanlige lys. Radioaktivitet:  Alfastrålingen er heliumskjerner (stanset av papir). Betastråling er elektroner med stor fart (stanset av en tykk treplate) Gammastråling er elektromagnetisk stråling.(stanset av tykk blyplate eller betongvegg). Er dødelig Halveringstiden til et radioaktivt stoff er den tiden det vil ta før halvparten av atomene i stoffet, har sendt ut stråling. 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst