Styrkenotat andre verdenskrig

Styrkenotat andre verdenskrig fra boka Underveis Historie 9 (s. 97-113, 133-167).
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.05.11

Fascismen i Italia
-Nytt politisk parti i Italia – fascistpartiet
-Svarte skjorter som uniform
-Benito Mussolini
-Fikk støtte av de rike og mektige
-Redde for at Italia skulle ut i revolusjon, som Russia
-Arbeidere streiket og sparket sjefen
-Brutale metoder for å få makt

 

Marsjen mot Roma
-Høsten 1922
-30 000 tilhengere samlet utenfor Roma
-Til tross for få stemmer i valg, krevde Mussolini makten
-Kongen gav etter, M = statsminister
-Gradvis større og større makt, tilslutt, M = diktator
-Il Duce (lederen,føreren) ble han kalt
-Målet : Italia bli stort og mektig
-Motstandere risikerte mishandling og fengsel
-Barn ble opplært til å støtte fascismen
-Egne fascistiske barneorganisasjoner
-Gutter fikk tidlig militær trening
-Mange ble fascinert og vill gjøre det samme
-Farligste eleven var Adolf Hitler

 

Nazismen i Tyskland
Tysk bitterhet

-Etter tapet i ww1, stor bitterhet og hat i tyskland
-Verst var å påta seg skylden

 

Weimarrepublikken
-Slutt på keiserdømmet Tyskland
-Bli republikk, demokratisk grunnlov
-Undertegnet i byen Weimar i 1919 (derav Weimerrepublikken)
-Grunnloven skulle vare til 1933
-Mange tyskere protesterte
-Drømte om en ny krig der de kunne ta revansje
-Ingen ville innrømme at keiseren og hans offiserer hadde skylden for nederlaget
-Det mektige kommunistpartiet aksepterte heller ikke republikken, de ville ha revolusjon
-Kun det sosialdemokratiske partiet støttet fra starten av, til gjengjeld, størst og mektikst. (vårt AP)

 

Hitler og nazistpartiet
-Braunau i Østerrike 1889
-Ulykkelig barndom med brutal far og overbeskyttende mor
-Ville bli arkitekt eller kunstmaler
-Prøvde å selge prospektkort han hadde tegnet på gata i Wien
-Han flyttet til München i tyskland i 1912, og vervet til hæren i 1914. Da regnet han seg som tysk
-Nederlaget kom som et sjokk
-Skyldtes forræderi; jøder, kommunister, sosialister
-1919 ble han med i Det najsonalsosialistiske tyske arbeiderparti, nazistpartiet
-Hitler tok raskt ledelsen i partiet, han var flink til å få folk med seg, og holde taler

 

De nazistiske ideene
-Rasistisk menneskesyn, vurderte folk utifra rase
-Noen menneskegrupper var mer verdt. Høyest på rangstigen var Arierne; skandinavere, nederlendere, blonde, høye, blåøyd +tyskere selv
-Nederst var jødene
-Etter hvert skulle nazistene utrydde hele det jødiske folk
-6 mill av 11 mill jøder i Europa ble drept under ww2
-Sigøynere, russere, polakker; hat, forfølgelse, mindreverdige
-Drepte også psykisk og fysisk utviklingshemmede, homofile ble forfulgt
-Nazistene var tilhengere av diktaturen
-Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet skulle ikke finnes i den nazistiske staten
-Alle hadde plikt om å slutte opp om føreren Adolf Hitler
-Andre politiske partier ble seff forbudt
-Likhetstegn med fascismen
-Fascismen var mindre rasistisk, selv om M etter hvert laget lover om jødene
-Menn og kvinner ulike; Menn = kriger og soldat, kvinner = føde nye soldater, hjemmeværende

 

Hitlers vei til makten
-Misnøye etter ww1 førte til at partiet vokste raskt
-1923 prøvde Hitler å ta makten med et kupp, som endte med fem års fengsel, men slapp ut etter 9 mnd
-I denne tiden skrev han boka Mein Kampf (Min kamp)
-Bibel for nazister
-Økonomien bedret seg mot slutten av 1920-årene
-Folk var fornøyde om oppslutningen om Hitler dalte
-1930 kom verdenskrisen til Tyskland, Hitlers store sjanse
-Fra 1928 til 1930 økte stemmetall fra 800 000 til 6,4 mill
-2 år senere var nazistpartiet størst
-Støtte fra tysklands rikeste menn, rike industriherrer og direktører
-I Berlin var det stor uro og nazistpartiet fikk støtte blant arbeidsløs ungdom som ble utdannet i gatekamper osv

 

Hitler får makten
-30.januar 1933 ble Hitler statsminister
-Bare få nazister med i regjeringen, og de andre partiene trodde de kunne kontrollere Hitler
-En mnd etter han fikk makt brant riksdagsbygningen ned i Berlin
-Nazistene ga kommunistene skylden
-Ved hjelp av terror, gatekampe, demonstrasjon klarte Hitler å få alle andre partier ut av spill
-I løpet av kort tid var han dermed diktator i Tyskland (Der Führer)
-I 1934 drepte han de nazistiske lederne som var uenig med han
-Hitler var blitt allmektig!

 

Opprustning, motorveier og bedre tider
-Hitler satte i gang en militær opprustning, målet var å erobre områder i øst, polen og sovjetunionen
-Hitler brydde seg ikke om reglen om liten militær styrke
-Veinettet ble bygget ut, baktanken var nok å få fraktet soldater raskt til fronten
-Tyskerne var fornøyd med dette, og drømte etter hvert om egen bil
-De økonomiske forholdene bedret seg i Europa og USA i 1933 og 34
-Arbeidsløsheten sank overalt, i Tyskland hjalp motorveiarbeidet og behovet for soldater på dette

 

Olympiske leker i naziperioden
-I 1936, midt i naziperioden, arrangerte tyskland både vinter og sommer OL
-Den svarte lengdehopperen fra USA Jessie Owens vant fire gull
-Hitler irritert over dette

 

Jødeforfølgelsen starter
-1.april 1933 arrangerte nazistene boikott av jødiske forretninger
-Uniformerte vakter : ’’Tyskere! Tenk dere om! Ikke kjøp varer hos jøder!’’
-Jøder i stat og kommune fikk sparken
-Nürnberglovene kom i 1935 : Forbød ekteskap og seksuell omgang mellom tyskere og jøder, jøder mistet statsborgerskap
-Vanskelig å finne jobb, titusner jøder forlot landet hvert år, men få land tok dem inn

 

Krystallnatten
-November 1938 , tysk ambassadør drept av ung jøde
-Nazistene brukte denne hendelsen mot alle jøder
-Forretninger og synagoger ble ramponert, 20 000 jøder sendt i konsentrasjonsleir, 100 mennesker slått i hjel
-Krystallnatten pga knuste glassrutene så ut som krystaller
-Jødene ble dømt til å betale for ødeleggelsene de selv var ofre for
-Stadig nye lover mot jøder, over 6 år : bære gul davidsstjerne for å vise du var jøde
-Forbudt å gå på kino, teater, svømmehaller, eie biler osv
-Umulig å leve som jøde i Tyskland

 

Spania – borgerkrig og fascistisk diktatur
Hæren gjør opprør
-1936 var det valg, ny regjering
-Ta jord fra godseiere, gi til fattige, begrense makten til den katolske kirken
-Men godseiere og kirken hadde stor makt, dermed mektige fiender
-Sommeren 1936 ; opprør mot regjeringen, selv om den var valgt på lovlig måte
-Lederen; ung general med navn Francisco Franco, støtte av Tyskland og Italia, samme tanker som Hitler og Mussolini
-Hitler brukte Spania som en treningsarena, våpentesting, terrorbombing ble opptakt til ww2
-Spania fikk ikke støtte fra Frankrike eller Storbritannia, kun sovjet
-føltes som en kamp mellom fascistene og kommunistene
-1939 vant general Franco
-Franco satt med makten helt til han døde i 1975, da ble Spania fritt og demokratisk

 

Årsak – Virkning
Italia:

-Hvorfor fikk Mussolini og fascistpartiet makten i Italia?
o Overklassen fryktet revolusjon pga streiker og uro, de ville at M skulle stoppe uroen
o Kongen gikk med på at M = statsminister
-Hvilke virkninger fikk Mussolinis styre?
o Italia ble diktatur
o M ville gjøre Italia stor og mektig
o M selv, ble dyrket som halvgud

 

Tyskland
-Hvorfor fikk Hitler og nazistpartiet makten i Tyskland?
o Bitterhet etter tap i ww1. Nazistene utnyttet bitterheten
o Weimarrepublikken hadde mange motstandere
o pga børskrasj ville de ha en ’’sterk mann’’
o Mange undervurderte farligheten ved nazistene
-Hvilke virkninger fikk naziststyret?
o Tyskland begynte en opprustning, som skulle føre frem til krig
o Mange likte Hitler i starten; opprustning, veiarbeid, bedre tider; folk kom i jobb, og likte at tyskland ble mektig
o Tyskland ble diktaturstat
o Jødeforfølgelse, husk; Nurnberglovene – 1935, krystallnatten – 1938
o tilintetgjørelse av jødene begynte først under ww2

 

Spania
-Hvorfor ble det borgerkrig i Spania, og hvorfor vant general Franco?
o Regjeringen vill redusere kirkens makt og dele opp store gods
o kirken og godseierne ønsket å styrte regjeringen
o Opprørerne under Franco fikk støtte av Tyskland og Italia
-Hvilke virkninger fikk det at Franco og de spanske fascistene vant borgerkrigen?
  o Franco og tilhengere tok grusom hevn over taperne
o Spania var diktatur frem til 1975, etter Francos død ble det demokrati

 

Det går mot en ny krig
Østerrike forsvinner som en stat

-Hitler – østerriksk
-Han vill ha østerrike under tyskland
-Mars 1938 tok de landet uten motstand, østerrike ville at de skulle under tyskland pga dårlige tider. Begge snakket tysk
-Storbritannia og Frankrike gjorde ikkenoe for å stanse Hitler

 

Tsjekkoslovakia går under
-tjekkere, slovakere, tyskere
-mange av tyskerne beundret hitler , de ble kalt sudettyskere
-hitler ville ha sudetenland under tyskland, det ville ikke TS
-TS hadde hær og forventet backup fra storbritannia og frankrike
-Frankrike og Storbritannia ville ikke ha ny krig, og lot hitler ta TS’s vestlige deler. Selv om TS og frankrike hadde en avtale om hjelp i krig
-avtalen ble inngått i münchen uten at TS ledere visste om det, kalt Münchenavtalen
-europeere var lettet, krigen var unngått!
-mars 1939 tok tyskland resten av TS
-Frankrike og Storbritannia skjønte at de måtte stoppe Hitler med makt

 

Også var det polens tur
-tyskland begynte å legge press på polen.
-polakkene nektet å gi fra seg land
-Storbritannia og frankrike sto på polens side
-Hvis tyskland angrep polen, gikk Frankrike og storbritannia til krig
-1.september 1939 angret Tyskland polen likevel
-3.september 1939 erklærte de krig mot tyskland, ww2 var i gang
- ca en uke i forveien hadde tyskland og sovjet inngått en avtale hvor de ikke angrep hverandre.
-Hitler slapp nå å krige i øst og vest

 

Årsak – Virkning
-Hvorfor gikk det mot en ny krig?

o Hitler kom til makten i Tyskland, ville erobre land
o Kraftig militær opprustning
o Tyskland og italia blandet seg inn i Spanias borgerkrig
o Tyskland la under seg Østerrike og Tsjekkoslovakia
o Begynte å presse Polen

-Hvordan reagerte de to store demokratene, Storbritannia og Frankrike, på Tysklands politikk?
o S og F lot T ruste opp hæren sin
o De to landene lot tyskerne ta Østerrike
o i Münchenavtalen lot de Tyskland ta vestlige delene av Tsjekkoslovakia, der det bodde mange tyskere
o De endret politikk ovenfor Tyskland da de tok resten av Tsjekkoslovakia, og ble hardere ivenfor tyskland
o S og F garanterte for Polens selvstendighet!

 

Fra angrepet på Polen til atombomber over Japan
Polens korte kamp
-mange innbyggere og stor hær
-gammeldags og ineffektig hær i forhold til tyskland
-Storbritannia og Frankrike hjalp lite, polen under tyskland på noen få uker
-Hitler og Stalin holdt avtalen og stalin fikk sin del av polen
-Skyggekrigen kom, der det bare ble utkjempet kamper av betydning i norden

 

Sovjetunionen angriper Finland
-Høsten 1939, russland tok Estland, Litauen og Latvia
-Innbyggerne ble stappet inn på tog og sendt langt bort, de fleste kom ikke tilbake
-Sovjet krevde at Finland skulle gi fra seg store områder i øst
-Finnene nektet, sovjet angrep i november 1939
-Finnene måtte gi seg etter 4 mnd
-Sovjet tok store områder, som Russland har i dag

 

Lille Norge dras inn i krig
Vi ville være nøytrale
-Norge skulle være nøytralt, altså ikke blande seg inn
-Fleste hadde mer sympati for storbritannia og frankrike enn tyskland
-Storbritannia og frankrike ville sende styrker gjennom norge og sverige for å hjelpe finland
-Norge og Sverige sa nei, det ville brakt krigen inn i landene

 

Jøssingfjorden, februar 1940
-Et tysk krigsskip med 300 fanger la seg inni Jøssingfjorden i Rogaland
-Norge visste ikke om fangene, det gjorde britene
-Britene sendte inn krigsskip og drepte sju tyskere og befridde fangene

 

Vidkun Quislings farlige spill
-Vidkun Quisling hadde et parti som het Nasjonal Samling (NS), var det eneste partiet som støttet tyskerne, få stemmer
-Desember 1939 dro han til berlin og møtte Hitler, to ganger
-påsto ovenfor hitler ; norge avtale med storbritannia, jøder og kommunister styrte norge
-ønsket å begå statskupp i Norge, å be om tyske styrker til hjelp
-Quisling skyldig i høyforræderi, ved å be en annen stat angripe sitt eget land

 

Britisk minelegging
-1902 bygd jernbane mellom narvik og kiruana for å frakte malm.
-1940 ga malmtransporten problemer til norge
-Tyskland brukte malmen i krigsindustri, og britene ville stoppe denne transporten
-tyske malmskip lå tettere innpå norskekysten enn britene hadde lov til å gå
-april 1940 ,britene la ut miner i norske farvann, så malmskipene måtte lenger ut, og der ventet den britiske krigsflåten på dem
-Norske myndigheter protesterte, britene ikke lov å legge miner så nærme kysten
-regjeringen fikk mer alvorlige ting å tenke på

 

9.april 1940 – den norske katastrofedagen
-høsten 1939 planla hitler angrep på norge
-norkse kysten kunne bygges baser for tyske ubåter, ubåtene angripe britiske skip, sikret kontroll over malmtrafikken
-vinteren 1940 kom ordren: tyskland skulle angripe norge og danmark!
-prøvde å få norges regjering til å gi seg uten kamp, det ville vi ikke
-normennene fikk ikke til så mye motstand de første forvirrende timene
-senket blücher i oslofjorden utenfor drøbak
-dermed ble ikke oslo tatt før ved halvtretiden, da tyske soldater landet på fornebu, kongefamilien rakk å rømme
-i bergen og trondheim kom tyske krigsskip seg forbi kystfestningene uten store problemer
-kristiansand trodde skipene var franske, skøyt ikke
-stavanger flyplass sola ble erobret av fallskjermsoldater
-i narvik senket tyskerne ’’norge’’ og ’’eidsvoll’’, 40 år gamle skip 276 marinesoldater mistet livet
-alle kystbyene var i tyskernes hender på noen få timer

 

C.J. Hambro og Elverumsfullmakten
-mange fikk panikk etter angrepet
-regjeringen og offiserne misforsto hverandre, de visste ikke om norge hadde mobilisert (gjøre klar hær, fly, marine til krig)
-stortingspresident carl joachim hambro (høyre) holdt hodet kaldt. Han sørget for kongen, regjeringen og stortingsrepres. kom unna
-satt opp tog til hamar, da tyskerne skulle dit, dro alle til elverum
-statsminister Johan Nygaardsvold måtte haike langs veien til elverum
-Hambro sitt forslag ble vedtatt på elverum; regjeringen kunne styre landet uten godkjennelse fra stortinget
-Elverumskontrakten hadde stor betydning under hele krigen

 

Danmarks sjebne
-9.april 1940
-lite, flatt land = vanskelig å forsvare
-etter få timer ga de opp
-regjeringen ble sittende, fikk beholde kongen sin, sin indre selvstendighet. Regjeringen gikk av i 1943, forholdene ble like som i norge

 

”Statsminister” Vidkun Quisling
-19:30 9.april – radiotale fra Quisling, der han erklærte regjeringen avstått, og han som ny statsminister
-samtidig; ordre om all militær motstand skulle stoppes
-til tross for rot, nøling og forvirring på krigens første dag, vill ikke det norske folk godta dette
-ingen ville jobbe med han, selv de han oppga som ”regjeringsmedlemmer” nektet
-tyskerne forsto hvor rasende nordmenn var på han, og fikk han til å trekke seg i løpet av noen fra dager

 

Kongens viktige nei
-10.april – norges tyske ambassadør Curt Bräuer håper norge ville gi seg, og ba om å møte kongen for å slutte fred
-Kongen nølte, men tok med seg Halvdan Koht
-Tyskerne krevde at militær motstand tok slutt og at Quisling ble statsminister
-umulig med dansk løsning i norge, de beholdt jo regjeringen sin
-haakon 7. Konge i 35 år, aldri operert mot flertallets vilje
-når tyskeren hadde satt krav, ba han om å få prate med koht
-nå kom ansvaret med at unge gutter måtte gå i døden pågrunn av en dum krig
-heller abdisere enn å utnevne han til statsminister
-da han møtte regjeringa sa han at det var opp til regjeringa og godta eller avslå kravene, ikke han
-kravene ble avvist, krigen fortsatte
-11 april, skulle de få vite at det kostet å se nei
-de oppholdt seg i Nybergsund i Trysil, rundt 17:30 kom bombefly for å drepe dem, ingen ble drept

 

To måneders vanskelig kamp
-Norge brukt lite penger på hær og militært utstyr
-1938 ble det bevilget masse penger, siden det kunne gå mot ny krig i europa
-da krigen kom til norge, var vi likevel uforberedt, ute av trening og hadde gammelt utstyr
-håpet frankrike, storbitannia skulle hjelpe oss, briter, fransker og polakker kom
-etter to måneder måtte vi likevel gi opp, siden tyskland angrep luxembourg, belgia, nederland og frankrike, de allierte trengtes der
-norge kunne ikke sloss alene, 7.juni 1940 hadde tyskerne vunnet
-kongen, krompen og regjeringa som hadde vært i tromsø, dro til storbritannia for å fortsette der

 

Tyskland erobrer land etter land
- allerede tidlig i mai angrep tyskland både belgia, nederland, luxembourg
-sjokket kom i juni 1940, Frankrike som alle trodde var sterkest, måtte kapitulere
-Italia, under Benito Mussolini, gikk med i krigen på tysk side
-Jugoslavia og Hellas ble erobret senere
-Bulgaria, Romania og Ungarn, mer eller mindre var frivillig alliert med tyskland
-kun britene som kjempet mot tyskerne, det så mørkt ut

 

Slaget og Storbritannia
- mai 1940 bytter britene statsminister
-Neville Chamberlain måtte gå av pga britenes mislykte krig i Norge
-lå en økende mistillit bak denne mannen som ikke hadde skjønt tidlig nok hvilken dødelig fare hitler og nazismen representerte
-Winston Churchill, som i mange år hadde advart om hitler og nazismen, overtok plassen hans
-Kort etter begynte slaget om storbritannia
-tyske fly forsøkte å bombe i stykker det britiske flyvåpenet, britiske flyplasser og byer
-i en periode sommeren 1940 ble london bombet 57 netter på rad
-45 000 sivile ble drept under slaget om storbritannia
-Målet var å ødelegge landet så kraftig at det ikke kunne stå imot en tysk invasjon
-tyskerne hadde 2000 flere fly enn britene, klarte de ikke oppgaven sin
-britene hadde utviklet radaren, og kunne se tyskerne; tyskerne fløy i blinde

 

Tyskland angriper Sovjetunionen
-vennskapet mellom sovjet og tyskland var aldri ekte
-morgengry 22. Juni 1941 gikk tyskland til angrep på sovjet
-angrepet kom som et sjokk på Stalin, selv om mange av hans nærmeste hadde advart ham, han hadde valgt å stole på Hitler
-Resultat = uforberedt Sovjet
-store styrker ble omringet av tyskerne og de tok mange landområder
-etter måneder med seiere begynte tyskerne å uroe seg, sovjet var så stort, og det var mill av menn å ta av
-de kunne trekke seg tilbake for å så komme med et knusende motangrep
-sen høst 1941 kom et slikt angrep
-tyske tropper hadde nesten nådd moskva, møtt av uthvilte, veltrente sovjetere hentet fra grensen mot japan, tvang dem til retrett
-vinteren 1941/42; 30-40 kuldegrader, tyskerne var ikke vant til slikt, det var russerne

 

Japan, USA og den andre verdenskrigen
-Japan angrep Kina i 1931 og i 1937
-tyskland og japan hadde avtale som ble inngått i 1936, de var allierte under krigen
-store deler av kina var nå japansk
-ville ha mer!
-ville ha områder i sørøst-asia, men; dårlig forhold til USA, USA hadde stor krigsflåte som kunne hindre japans erobringer
-Ifølge japan var det viktig å rette et slag mot denne krigsflåten før de gjorde noe mer
-Den amerikanske krigsflåten hadde base på Pearl Harbor, Hawaii
-7. Desember 1941 ble basen uventet angrepet av japanske fly, mesteparten av flåten og flere hundre fly ødelagt på to timer
-2000 mennesker drept, samtidig angrep japan sørøst-asiatiske land som Burma, Thailand, Filippinene
-Enorm framgang, erobret bla Singapore; viktig britisk støttepunkt
-100 000 av innbyggerne ble satt i fangenskap, japanere ble beryktet for brutalitet overalt
-pga angrepet på pearl harbor kom USA med i krigen.
-USA, Sovjet og Storbritannia vs. Tyskland, Italia og Japan
-Når USA joinet, 100 000 med japansk bakgrunn tvangsflyttet fra USA eller inn i leirer
-USA beklager først i 1988, de som ennå levde fikk 20 000 dollar hver i erstatning
-Med tysk bakgrunn fikk ikke samme behandling (mest sannsynlig siden de er hvithudete)

 

Stalingrad – krigslykken snur
-September 1942; tyske tropper har nådd russiske byen Stalingrad ved elva Volga
-Klarte ikke å erobre byen
-Russerne svarte med en kjempeoffensiv
-300 000 tyske soldater; kalde, utslitte, dårlig kledd, sårede, sultne; omringet av sovjetiske tropper
-Januar 1943 måtte tyskerne trekke seg, hitler var rasende
-100 000 av 300 000 levde, bare 5000 av disse 100 000 kom hjem igjen etter mange år
-Den tyske hæren kom seg aldri helt, etter nederlaget i Stalingrad. Ca samtidig led de et endelig tap for britene i Nord-Afrika
-Juni 1943 angrep britiske og amerikanske styrker Italia – hitler og mussolini var på defensiven

 

6. juni 1944: D-dagen - invasjonen i Normandie
- amerikanske, britiske tropper gikk i land på strendene i Normandie, nordvest i frankrike
-Etter harde kamper drev de tyskerne tilbake, under tre mnd tok det å befri Paris

 

Opprøret mot Hitler
-mange tyske offiserer var skeptiske ovenfor hitler, da nederlaget nærmet seg, ble skepsisen større
-1944 bestemte en gruppe seg om å drepe hitler, oberst von Stauffenberg oppholdt seg i hitlers hovekvarter
-plasserte veske med bombe i
-hitler lettere skadet
-grusom straff i møte
-henging i slakk løkke bla

 

Tyskland bryter sammen
-Etter Normandie ble tyskland presset fra to kanter, amerikanere og briter i vest, og russere i øst
- + hemmelige armeer i alle okkuperte land . også i Norge
-De drev sabotasjoe mot tyske mål, de norske skulle ødelegge jernbanelinjer, så soldater i Norge ikke skulle komme seg til sluttkampene
-Britene og amerikanere : overlegne i lufta; natt etter natt ble tyske byer bombet, vanlige mennesker fikk nå lide pga ledelsen sin
-Mange steder var det kun ruinhauger igjen
-hitler og hans nærmeste stengte seg inne i en bunker i Berlin, da russere skulle erobre berlin, tok hitler livet sitt
-Tyskland var beseiret, men japanerne kjempet videre i noen mnd (krigen fortsatte pga japanerne)

 

Bidro Norge til seieren?
-lite land, lite å bidra med
-15 000 norske soldater og offiserer deltok i kamper mot tyskland
-handelsflåten var det største bidraget
-en av verdens største handelsflåter
-når britene sto alene mot tyskland ble 50% av all olje og bensin som kom til den lille øya, fraktet på norske skip
-ca halvparten av handelsflåten gikk tapt, og 4000 sjøfolk mistet livet
-norske sjøfolk leverte stor innsats under krigen, men ble ikke verdsatt som soldater.
-liten økonomisk støtte og lite hjelp
-1972 fikk de økonomisk vedlag, og da var de fleste døde.

 

Atombomben!
-16.juli 1945, klokka 5:30 sprengte USA en atombombe i ørkenen i New Mexico, lysglimtet skal ha blendet folk 60 km borte
-Atombomben var farligere og mer ødeleggende en noe annet
-New Mexico var selfølgelig en øvelse
-USA’s president Harry S. Truman (Nettopp overtatt etter avdøde F.D. Roosevelt) lot seg overtale til å bruke bomben mot Japan
-6. August 1945 bombet USA Hiroshima, av 250 00 innbygger ble ca 80 000 av disse drept umiddelbart
-enda flere døde i tiden som fulgte, særlig av kreft
-9. August falt bombe nummer 2 over Nagasaki, da kapitulerte Japan.
-Ww2 var over

 

Hvorfor slapp amerikanerne bomben?
-japaneres sterke kampinstinkt, og uvilje mot å gi opp
-advarsel ovenfor stalin

 

Årsak – Virknig
-Hvorfor begynte den andre verdenskrigen?

o Tyskland angrep Polen selv om Storbritannia og frankrike hadde garantert for Polens sikkerhet
o før dette hadde tyskland tatt østerrike og tsjekkoslovakia
o Tyskland rustet opp forsvaret = andre nervøse
o Stadig flere ville stoppe Hitler


-Hvorfor ble Norge dratt inn i krigen?
o Tyskland var avhengige av å frakte malm fra sverige trygt fra narvik langs norskekysten
o Tyskerne trengte norske kysten som base mot britene
o Quisling prøvde å få påvirket Hitler til å angripe Norge, dette kan ha bidratt til at Hitler ble mer bestemt på dette valget
o Jøssingfjorden kan ha bidratt til at Hitler ble mer bestemt på angrepet
o Det norske farvannet var svakt og skremte neppe tyskerne fra å angripe


-Hvorfor førte de militære kampene til at så mange døde og til så mye lidelse?
o Flyene fikk annen betydning, alle bombet uten å tenke på de sivile
o Nye, effektive våpen, verst var atombomben, som ble sluppet over to japanske byer
o både tyskere, japanere og russere behandlet fanger med grusomhet


-Hvorfor tapte Tyskland krigen?
o USA, Sovjet og Britene hadde til sammen flere ressurser enn tyskland, Italia og Japan


o Det krevdes mange soldater å holde hele Europa okkupert
o Tyskland og Nazismen var forhatt, mange ville bekjempe den!

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst