USA - den nye stormakten (1914-1941)

Spørsmål og svar om USA.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.08.28

Spørsmål:

1. Hvorfor ville mange russiske jøder reise helt til USA?

2. Hvor kom de første innvandrerne fra?

3. Hvilke nye innvandrergrupper ble ofte møtt med mistro? Hvorfor?

4. Hva går den amerikanske drømmen ut på?

5. Hvorfor har skuespilleren John Wayne fått sin egen statue?

6. Hva betyr det at USA er en forbundsstat?

7. Hva heter nasjonalforsamlingen i USA? Hva er forskjellen på presidenten og guvernøren? Hvilke ting kan Kongressen ikke gi lover om?

 

Svar:

1. Det var fordi de ble ettersøkt i Russland og hadde det veldig dårlig. Jødene i Russland ville gjøre hva som helst for å flykte, og de flyktet til USA. Der håpet de på å kunne få seg en jobb og tjene gode penger. Her skulle alle ha det likt

2. De første innvandrerne som kom til USA kom helt fra: Storbritannia, Tyskland og Nederland.

3. Jødene som kom fra Russland, Øst – Europa eller Sør – Europa ble ikke møtt godt. Ifølge WASP hadde de gal religion og huden var for mørk!

4. Den amerikanske drømmen gikk ut på å at alle kunne ble rike selv om de ikke hadde noen penger fra starten. Det skulle ikke være noen adel eller overklasse som eide jorda. Her var alle velkomne.

5. John Wayne fikk en statue fordi han var så populær i de filmene han spilte. Folk likte at han ryddet opp i problemene og forsvant.

6. USA er delt inn i stater som er samlet sammen i et forbund. Det blir kalt: De Forente Stater!

7.

<bilde>


Den amerikanske nasjonalforsamlingen blir kalt: Kongressen. Presidenten styrer landet, Guvernøren styrer sammen med en lovgivende forsamling og folkevalgte dommere. De styrer delstaten. Kongressen kan ikke gi lover om hvem som skal styre delstaten.

 

Spørsmål:

1. Hvor mange ukelønner trengte en bilarbeider for å kjøpe en ny bil?

2. Hvilke nye varer ble laget?

3. Hvordan skaffet mange seg penger til å kjøpe aksjer?

4. Hvorfor ble arbeiderne i landbruket sagt opp?

5. Når var det forbud mot alkohol i USA?

6. Hvilke følger fikk alkoholforbudet?

7. Hva heter den mest kjente gangsterlederen?

8. Hvilke ideer kjempet Ku Klux Klan for?

9. Hva slags klær og utstyr brukte Ku Klux Klan? Hva var hensikten med å bruke slikt utstyr?

 

Svar:

1. En bilarbeider trengte ca 7 ukelønner for å kunne kjøpe seg en bil?

2. De nye varene som ble laget var: kjøleskap, vaskemaskiner, radio og støvsugere.

3. Folk som kjøpte aksjer hadde ofte lånt pengene fra banken og betalte avbetaling.

4. Mange arbeidere fra landbruket ble sagt opp fordi bøndene som eide jorda hadde produsert for mye. Prisene sank kraftig og det gjorde at de ikke kunne gi lønn til arbeiderne. Derfor ble de sagt opp!

5. I 1920 årene hadde den amerikanske kongressen vedtatt at det ikke skulle lages, fraktes eller selges ”berusende drinker.”

6. På grunn av alkoholforbudet kom det mange gangsterbander som begynte å produsere drikker. De kunne tjene masse penger fordi folk bare kunne kjøpe det der!

7. Den mest kjente gangsterlederen het Al Capone.

8. Ku Klux Klan kjempet for at afroamerikanere ikke skulle få stemmerett. De var fast bestemt på å avise alle som ikke var kristne.

9. Ku Klux Klan brukte munkekapper og hetter. De gikk rundt med fakler og pisket ofrene.

10. Det var for å vise at de var imot alt som ikke var kristent.

<bilde>

 

Spørsmål:

1. Hvorfor ble det mindre etterspørsel etter varer på slutten av 1920 – tallet?

2. Hvorfor steg prisen på aksjer så kraftig på 1920 – tallet?

3. Hva skjer når mange selger aksjene sine samtidig?

4. Hva skjedde på ”den svarte torsdagen?”

5. Hvorfor førte det kraftige fallet i aksjekursen til massearbeidsløshet?

6. Hvorfor ble mye av den fruktbare præriejorda i Midtvesten gjort om til en støvørken?

7. Se bildet side 57. Hvorfor er redskapene i ferd med å forsvinne?

 

Svar:

1. Det var stadig færre som kjøpte de nye varene. Afroamerikanerne hadde ikke råd til å kjøpe ting som ikke var helt nødvendig!

2. I 1920 – årene var det mange som kjøpte mye av de tingene som ble produsert.

3. Hvis mange selger aksjene sine samtidig vil de føre til at prisene synker kraftig!

4. Innen den 24. oktober 1929 måtte alle som hadde lånt penger, betale de tilbake. Frykten om at aksjene skulle synke, førte til at alle solgte aksjene sine samtidig! Det ble senere kalt: ”Den svarte torsdagen”

5. Det var fordi bedriftene gikk konkurs og bankene tapte penger. Det førte til at de som jobbet der ble arbeidsledige.

6. Det var fordi det hadde det hadde vært tørkeår i hele fire år!

7.

<bilde>


Redskapene var i ferd med å forsvinne fordi det hadde lagt seg så mye sand og støv fra kornet!

Spørsmål:

1. Hva betyr uttrykket ”a new deal”?

2. Hva var hovedhensikten med New Deal?

3. Hva gikk TVA – prosjektet ut på?

4. Hva fikk New Deal å si for den vanlige amerikaner?

5. Hva betyr ”fireside chats”? Hvilken politisk betydning fikk radiosendingene til Roosvelt?

 

Svar:

1. Det betydde en ny sjanse.

2. Den viktigste hensikten med New Deal var å få amerikanerne tilbake i arbeid.

3. TVA – prosjektet gikk ut på å bygge system av dammer for og kontrollere flomvannet i Tennessee – elva.

4. Den vanlige amerikaner kunne få seg arbeid.

5. Det betyr småprat ved peisen. Han fikk stor tillit hos den alminnelige amerikaner!

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst