Verdensreligioner (stikkord til RLE-prøve)

Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.11.24

Hinduismen:

 

Hvor har hinduismen sin opprinnelse?

Hinduismen har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted, men allerede i den gamle Indus-sivilisasjon fra 3–4 000 år før vår tidsregning er det funnet elementer som peker fram mot den senere hinduismen. Den egentlige betydningen av ordet "Hinduisme" er indisk tro, men religionen har etter hvert fått tilhengere langt utenfor Indias grenser, og er i dag en av de mest voksende verdensreligionene. På femten år har antallet hinduer i verden nesten fordoblet seg.

 

Hinduismen skiller seg fra andre religioner ved det at den ikke har noen religionsstifter. Man kan ikke knytte et bestemt årstall, eller en bestemt person til opprettelsen av Hinduismen.
Det er vanlig å regne at Hinduismens grunnprinsipper er cirka 5000 år gamle. Gjennom de 5000 årene Hinduismen har eksistert har den stadig vært utsatt for påvirkninger og innflytelse fra andre religioner.

 

Nevn noe som anses som hellig for en hindu.

- Kuer

- Ganges

- Det meste som har med hinduisme å gjøre

 

Hva tror en hindu skjer etter døden?

Hinduene tror at når døden inntreffer, er det bare kroppen som dør, mens ånden eller sjelen som kalles athman lever gjentatte ganger i forskjellige tilstander, helt til moksha inntreffer, det vil si at man blir befridd fra gjenfødsel og død.

 

Hva er ”målet for en hindu”?

Det høyste målet for en hindu er å slippe å bli gjenfødt til et annet liv. At sjelen skal finne ro i en tidløs tilstand. For å oppnå denne frigjøringen (Moksha) må man gi avkall på verden og leve som asket. Det betyr at man blir hjemløs, kasteløs, og må gi avkall på familie, eiendom og navn. Da kan man bare konsentrere seg om sjelens frigjøring. De fleste hinduene må likevel leve et vanlig liv og har dharma som mål, altså å opprettholde orden i samfunnet, naturen og universet. Likevel er det noen mennesker som velger å leve som asketer i perioder av livet sitt

 

Hva kalles de eldste skriftene i hinduismen, og hva omhandler disse?

Hinduismen har et stort antall hellige skrifter, mange av dem flere tusen år gamle. De eldste tekstene er vedaene som utgjør et felles trosgrunnlag for alle hinduer. Vedaskriftene består av fire store samlinger av hymner. I de vediske hymnene skildres dyrkelsen av guder som Agni, Indra og Varuna gjennom nitide ritualer der ilden og offeret står sentralt.

 

Hva er dharma?

I hinduismen er Dharma en annen type kraft enn Brahman, og det diskuteres mellom hinduister hva som er sterkest; Brahman eller Dharma. Dharma er en kraft som også kalles «livsregelen». Mens Brahman styrer alt guddommelig i verden, styrer Dharma alt det andre, som fysiske lover, naturlover og er det som kan gjøre ting logisk.

 

Hvilke guder regnes om de tre viktigste gudene i hindusimen, og hvem av dem har hvilke oppgaver?

Brahma er skapelsens gud, han blir svært ofte framstilt med fire hoder, som er vendt i de forskjellige himmelretningene. Han har også fire armer, som er vendt i kompassets retninger. Brahmas kone er Sarasvati, som er kunnskapens og sannhetens gudinne. Brahma er hevet over de folkelige ritene, og blir ikke tilbedt på samme måten som de andre gudene.

 

Vishnu to mest kjente reinkarnasjoner: Krishna og Rama. Vishnu er både verdens beskytter og kjærlighetens gud. Han har himmelblå hud, har evig liv og finnes overalt. Vishnu har den kraften som skal til for at verden skal bestå. I hinduismen blir tiden betraktet som et hjul som går rundt og rundt, i tidsaldrer. Og i Hinduismens hellige skrifter står det at Vishnu, i hver eneste tidsalder, stiger ned på jorda for å hjelpe menneskene, og det står skrevet om ti slike nedstigninger eller inkarnasjoner.

 

Shiva er ødeleggelsens gud, men han er også livets gjenoppretter. Shiva blir ofte framstilt med fire armer dansende i en ring av flammer. Flammene skal symbolisere ødeleggelsen og gjenopprettelsen av universet. De fire armene er et symbol på styrke. Han har også et ekstra øye, som skal symbolisere visdom. Shiva, og Kali (Shivas kone) 
Shivas kone er Kali, dødens gudinne. Kali opptrer i forskjellige skikkelser. Den blodtørstige Kali, den ville og krigerske Durga og den kjærlige og milde Parvati. Parvati er også et symbol på det evige unge, og på fruktbarhet, Indiske kvinner ber derfor til henne når de ønsker å få barn. 


 

Hva er karma?

Karma er innen visse religioner og åndelige lærer den virkning som ens handlinger vi ha på ens nåværende liv og senere liv. Karma er etter hinduisk tro årsakene bak menneskets plass i livet. De handlingene et menneske gjør i dette livet vil være med å bestemme hvordan det skal gå i det neste livet.

 

Hva er ”om”?

Om (eller Aum) er den helligste stavelsen i hinduismen, og symboliserer den uendelige Brahman og hele universet.

 

Hva er ”puja”?

Pudsja er et hinduistisk ritual som hinduene utfører i hjemmene sine. Det er en slags ofring som vanligvis gjennomføres tidlig om morgenen.

 

Hvordan behandles lik i hindusimen?

Etter døden blir hinduers legeme ifølge tradisjonen brent på et bål. Ilden skal helst tennes av den avdødes eldste sønn fra familiens egen grue. Kremasjon.

 

Finnes det hindutempler i Norge?

Det er oppført hindutempler i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Mange hinduer samles også i midlertidige lokaler.

 

Hvordan påvirker hindusimen kulturen i India?

- 80 % befolkningen i India hinduer

- kuer?

- festivaler

- tankesett

 

Hva mener hinduer om andre religioner?

Hinduer er åpne for andre religioner.

 

 

Buddhismen:

 

Hvilken posisjon og rolle har Buddha i buddhismen?

- Grunnla buddhismen

Buddhister betrakter ikke Buddha som en gud, men som et enestående vesen som ved egen kraft nådde frem til innsikt. Buddha betyr den oppvåknede.

 

I buddhismen er et mål å frigjøre seg fra samsara. Hvorfor det?

For de man da kan oppnå nirvana.

 

Gi en kort beskrivelse av nirvana.

Nirvana er en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, stabilitet eller glede; det som helt av seg selv er, når uro, ufred, forvirring og lidelse opphører.

 

Hva er De fire edle sannheter?

De fire edle sannheter i Buddhismen er Buddhas fire læresetninger om årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. Det fysiske liv ses på som en lidelse, hvor man er bundet i livshjulet - Samsara inntil man når fullstendig oppvåkning.

 

Sammendrag i korte trekk:

1. At det vonde fins.

2. At det er årsaker til at det vonde fins.

3. At det eksisterer en tilstand der det vonde ikke fins.

4. At det eksisterer en vei til den tilstanden der det vonde ikke fins

 

På hvilken måte kan en tesermoni være til hjelp for å nærme seg nirvana?

Finne roen (sært spørsmål, kommer neppe på prøven)

 

Hva vil det si å meditere, og hva er poenget med meditasjon i buddhismen?

Meditasjon er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand. I buddhismen blir meditasjon brukt for å oppnå nirvana.

 

Hvorfor bli buddhistmunk?

Lære mer om buddhismen og nirvana.

 

Hvem var Siddharta Gautama?

Buddha

 

Gi en kort definisjon av Theravada og Mahayana.

Theravada («De Eldstes lære») baserer sin praksis og doktriner utelukkende på Paliskriftene, de regnes som den mest konservative buddhistretningen og mener å videreføre det som var Buddhas opprinnelige lære.

 

Mahayana oppstod fordi mange oppfattet theravada-buddhismen for å være en vei kun for de få: de som kunne leve som munker og bruke all sin tid på å nå nirvana for seg selv. Mahayana-buddhistene hadde et ideal om å få med seg alle mennesker og andre levende vesener til nirvana.

 

Hva betyr begrepet ”bodhisattva” i mahayanabuddhismen?

Bodhisattva brukes om en som er fast bestemt på å bruke sin egen oppvåkning til å hjelpe alle andre levende vesener med å oppnå det samme. Bodhisattva betyr direkte oversatt våkent (bodhi) vesen (sattva).

 

Hva skjer, i følge buddhistisk tro, etter døden?

Buddhismen forteller at alt forandrer seg, ingenting er evig. Etter dette livet vil det komme ny liv, og mennesket blir født igjen og igjen i millioner av år. Frelsen består i å gå ut av gjenfødselens uendelige rundgang og å bli befridd fra lidelsen som skyldes denne syklusbevegelsen. Å oppnå dette kalles nirvana.

 

Nevn tre av buddhismens viktigste verdier.

Buddha

Dharma

Sangha

 

Buddhaer, meditasjon, nirvana

 

Hva heter den buddhistiske helligdagen som markerer Buddhas fødsel, oppvåkning og død?

Vesak: Denne dagen feires til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død. Festen skjer den dagen med fullmåne i mai. Festen feires forskjellig fra land til land. Folk besøker templene, dekorerer husene sine med blomster og lykter, og mange sender vesk-kort til hverandre. I noen land kler man seg i hvitt, gir gaver til fattige og bærer med seg kurver med blomster til munkene.

 

Hva skiller buddhismen fra andre verdensreligioner?

Livssyn og livsholdning mer enn religion. Liberal

 

 

Jødedommen:

 

Hva er definisjonene på en jøde?

Forskjellige mennesker har forskjellige definisjoner. De fleste jøder definerer en jøde som en som har jødisk mor. Andre vil si at alle som føler seg som jøder er jøder, eller at alle som har registrert seg i en jødisk menighet er jøder.

 

Hvilken betydning har Messias i jødedommen?

Jøder venter ennå på Messias, motseting til kristne.

 

Hvilke hellige skrifter er sentrale i jødedommen?

Tora, Torá eller Torah (hebraisk תורה) er det hebraiske navnet for de fem Mosebøkene, og jødenes hellige skrifter. Tora blir ofte oversatt med «lov», men betyr egentlig «instruksjon» eller «veiledning». Toráen utgjør den første av tre hoveddeler av Tanákh, eller den hebraiske Bibelen (det Gamle Testamentet og 613 bud som er grunnleggende for jødisk liv. Jødene kalles ofte «Bokas folk», og jødedommen har en lang intellektuell tradisjon som fokuserer på tekstbasert torástudium.

 

Hva vil, ifølge jødisk tro, skje på Dommens dag?

Gud skal dømme levende og døde, agnostisk holdning, vet lite om det.

 

Hva har kristendommen og jødedommen til felles?

Begge tror på det gamle testamenetet. Kristendommen stammer fra jødedommen. (Mye annet)

 

Påskehøytiden feires både blant kristne og jøder. Hva feires under denne høytiden i jødedommen i motsetning til kristendommen?

Ordet Påske betyr egentlig "gå forbi", og jødenes påske (pesach) - er en feiring av at Gud gikk forbi husene deres i stedet for å stoppe og drepe deres førstefødte. De feirer også at denne hendelsen førte til at Israelsfolket fikk forlate Egypt for å dra til Israel.

 

Hvorfor er shabbat den viktigst hellidagen i jødedommen, og når er den?

Sabbat er en ukentlig høytid innen jødedommen. Ordet kommer av det hebraiske ordet schabbath (holder opp med, hvile). Sabbaten strekker seg fra solnedgang fredag kveld til solnedgang lørdag kveld.

 

Hvilket forhold har jødedommen til misjonering?

Jøder ser i hovedsak på seg selv som et folk, de er derfor ikke opptatt av å misjonerer. Det er mulig å konvertere til jødedommen, men dette er en lang å vanskelig prosess.

 

Nevn noen av de ulike retningene innen jødedommen.

Mange retninger og grader. Noen av de viktigste:

Konservativ

Ortodoks

reformerende/liberal

 

Hva kalles jødenes gudshus?

Synagoge

 

Hvor mange mitzvot, religiøse forpliktelser, finnes det i Toraen?

613

 

Hva er kipa, og hva symboliserer denne?

En kippa er et tradisjonelt jødisk hodeplagg, særlig for menn, med form som en kalott. Symboliserer respekt for Gud.

 

Hva er kosher?

Kosher, jødisk betegnelse på mat og rituelle gjenstander som oppfyller påbudene i den religiøse loven halakha.

 

Hva forskjellen og likheten mellom Bar mitzva og Bat mitzva?

Jødiske "konfirmasjon"

GUTT: bar mitzva 13 år + 1 dag

JENTE: bat mitzva, 12 år + 1 dag

 

 

Kristendommen:

 

Hva er "treenigheten"?

Guds tre skikkelser: Faderen, sønnen og Den Hellige Ånd

 

Hvilken betydning har de 10 bud i kristendommen?

Grunnlaget for kristen etikk

 

Ga opphav til tanken om at loven skulle gjelde likt for alle

 

Ikke bare viktig for kristendommen, det vestlige samfunn er basert på disse prinsippene, alle vet at man ikke skal drepe, stjele eller lyve.

 

Hva er grunnen til at troen på evig liv, uansett hvordan du har levd, er sentralt i kristendommen?

Unikt for kristendommen.

Til tross for, ikke på på grunn av

 

Hvilken betydning har Jesu død på korset for kristendommen?

Jesus VELDIG sentral i kristendommen. Hvis du ikke tror å Jesus, så tror du ikke på kristendommen. Skille kristendommen fra Jødedommen. Frelste menneskene.

 

Hva er grunnen til at Skapelsesbertetningen, og episoden hvor djevelen frister Jesus, regnes som en mytisk del av kristendommen?

Fordi dette er beretninger som få kristne i dag tar bokstavelig. De fleste kriste tror dette er fortellinger som er i Bibelen for å illustrere ting, det er ikke meningen man skal lese dette bokstavelig.

 

Hvilken rolle har Bibelen i kristendommen, og hvilken del er viktigst for de kristne?

Det nye testamentet er viktigst. Jesus.

 

Finnes det ulike etiske retningslinjer i de forskjellige retningene innen kristendommen?

Det finnes mange retninger innen kristendommen og disse har litt forskjellige etiske retningslinjer. For eksempel de fleste katolikker i mot abort, mens det blant protestanter er delte meninger om dette. Likevel vil andre ting i samfunnet påvirke menneskers etiske retningslinjer minst like mye som religion i de fleste tilfeller.

 

Hva skiller en kirke fra et vanlig hus?

 

Hvor viktig og hvilken rolle spiller prestene i kristendommen?

Viktig rolle, men ikke avgjørende.

 

Forklar med egne ord hva som skjer under den rituelle handlingen "nattverden"?

Orker ikke å forklarer nå, men kan det:

-legme, blod

-siste måltid

 

Nevn noen av ritualene innen kristendommen, og vurder viktigheten av dem.

Dåp og nattverd er viktigst, noen andre:                     - Syv sakramenter

●   Confirmation

●   Communion

●   Sunday Services

●   Prayer

●   Bible Study

●   Evangelism and Missions

●   Ordination

●   Marriage

●   Healing

●   Funerals

 

Hva var motivet for korstogene i kristendommen?

ak korstogene skimter vi mange motiver, fra ublandet trosforsvarerglød til umaskert handelsimperialisme og ren plyndrelyst. Men at Urban 2s appell om hjelp til den bysantinske keiser Aleksios mot seldsjukkene (1095) utløste slike veldige krefter, kan knapt forklares uten at man legger stor vekt på den religiøse glød som særmerket tiden. «Gud vil det» ble Vestens krigsrop; men de som tok korset, kunne også se frem til kirkens lønn; de kunne få gjeld utsatt, fritas fra mange slags byrder, slippe ut av livegenskap eller få sine synder tilgitt.

 

Erobre Jerusalem, tvangskristne.

 

Er kristendommen en religion også i fremtiden? Hvorfor? Hvorfor ikke?

- Antall kristne i verden øker

- Andel av verdens befolkning som er kristen minker

- Antall kristne i den vestlige verden minker

- Velferd = mindre religion?

- Klarer kristendomme å reformere seg?

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst