Alkohol og prestasjonsevne

Hva skjer med kroppen hvis man drikker?
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.02.07

I utholdenhetsidretter virker små mengder alkohol inn på prestasjonevnen til en utøver! Under trening med høy intensitet blir det produsert melkesyre i musklene i forbindelse med energifrigjørings prosessen. Noe ev denne melkesyren blir fraktet bort med blodet til leveren for å byges opp igjen til glykogen. Når det bli produsert mer melkesyre enn det kan transporteres ort, opplever vi den som verk i musklene. Da sier man ofte at man stivna!

 

Denne tilstanden inntreffer raskere under påvirkning av alkohol. Det har i sammenheng med leveren at den får mindre kapasitet når den skal ta seg av alkohol og melkesyre samtidig. Pulsen øker merkbart når man er påvirket av alkohol, etter en passe liten joggetur ligger pulsen 23 slag over normalt!

 

Alkohol, selv i små menger virker også inn på hvordan vi løser tekniske oppgaver. Hvis man har o,3 i promille senker prestasjonsevnen hos en idrettutøver med 10%(litt over et sek) på en 100-meter, og med 6%(12-15cm) på høydehopp.

 

Selv små alkoholmengder kan ha en akutt effekt på kroppen vanligvis negativ. Det har vært hevdet at noen glass øl skulle kunne minske skjelvingen for skyttere, hoppere, motorsportsførere etc. og altså gi bedre idrettslige resultater. Viktig er det imidlertid da å vite, att selv små doser alkohol gir effekter på hudgjennomblødning, blodtrykk, pulsfrekvens og annet. Effekten av minsket skjelving oppveies derfor nesten alltid av de andre negative effektene.

 

Dessuten er alkohol ytterst vanskelig å dosere; vanskeligere enn mange av de medisiner som ordineres først etter betydelig nøyere vurderinger. Den dose alkohol som den ene gangen er tilstrekkelig for å minske skjelvingen, kan neste gang (på grunn av andre forutsetninger for kroppen eller forandringer i omgivelsene) gi altfor kraftig effekt, som så leder til bivirkninger fra mage, balanseorgan, hjerte eller noen annen del av kroppen. Utover dette må alltid effektene på dømmekraften vurderes nøye. Overmodighet og dumdristighet er for idrettsmannen aldri fordelaktig i lengden. Man trenger derimot god konsentrasjon, kald logikk og utholdenhet egenskaper som motvirkes av alkohol.

 

Alkohol i små mengder påvirker i mindre grad enkle, grove muskelbevegelser, men forstyrrer alle mer kompliserte bevegelser (finmotorikk) og bevegelsesmønstre. Jo flere avveininger og jo fler vurderinger hjernen må gjøre, desto større utslag kan måles etter alkoholtilførsel.

 

- Magnus Eidet 1IDc

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst